Valoarea de impozitare (valoarea impozabila) conf. SEV 2015

Valoarea impozabila este un tip al valorii estimat in scopul impozitarii unei cladiri si reprezinta rezultatul evaluarii pentru impozitare realizata in baza prevederilor Standardelor de Evaluare ANEVAR – GEV 500 “Determinarea valorii impozabile a unei cladiri”.
Valoarea impozabila nu reprezinta valoarea de piata, valoarea justa, valoarea de investitie sau orice alt tip de valoare definit in Standardele Internationale de Evaluare ANEVAR, Standardele de Evaluare ANEVAR, Standardele Internationale de Raportare Financiara, standardele contabile nationale sau alte referinte profesionale, cu exceptia prevederilor specifice ale GEV 500 “Determinarea valorii impozabile a unei cladiri”.