Acte evaluare

Actele necesare (fotocopii) pentru realizarea rapoartelor de evaluare se predau de regula expertului evaluator sau inspectorului imobiliar in momentul efectuarii inspectiei obiectivelor.

De asemenea, actele necesare evaluarii se pot trimite si scanate, in format digital (.pdf) sau (.jpg) la o rezolutie de maximum 150dpi, pe adresa de email aflata in pagina Contact

Acte necesare pentru evaluare in functie de tipul activelor:

a) Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor

a�? Act de proprietate
a�? Incheiere de intabulare
a�? Extras de carte funciara pentru informare
a�? Memoriu tehnic
a�? Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
a�? Plan de amplasament si delimitare (scara 1:200 / 1:500)
a�? Fisa bunului imobil/corpului de propietate
a�? Releveu apartament
a�? Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
a�? Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

b) Acte necesare pentru evaluarea proprietatilor imobiliare (constructie + teren)

a�? Act de proprietate
a�? Incheiere de intabulare
a�? Extras de carte funciara pentru informare
a�? Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
a�? Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500)
a�? Fisa bunului imobil/corpului de proprietate
a�? Releveu (schita) pe fiecare nivel al constructiei
a�? Certificat de urbanism
a�? Autorizatie de construire/desfiintare
a�? Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
a�? Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
a�? Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

c) Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii

a�? Act de proprietate
a�? Incheiere de intabulare
a�? Extras de carte funciara pentru informare
a�? Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
a�? Plan de situatie (scara 1:2000 / 1:500)
a�? Fisa corpului de proprietate (bunului imobil)
a�? Certificat de urbanism
a�? Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
a�? Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

d) Acte necesare pentru evaluare auto (autoturisme, autovehicule) si a altor bunuri mobile

a�? Lista mijloacelor fixe (nr. de inventar, data PIF, cont, durata de viata normata, valoare de intrare, amortizare, valoare de inventar, valoare ramasa)
a�? Documente de provenienta auto (factura, contract de vanzare-cumparare, contract de leasing)
a�? Carte de identitate auto
a�? Certificat de inmatriculare auto
a�? Lista cu specificatii tehniceA� auto (nivel de echipare, lista de optiuni, dotari)
a�? Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
a�? Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)