Acte necesare pentru evaluare

Actele necesare pentru realizarea rapoartelor de evaluare se predau de regula expertului evaluator sau inspectorului imobiliar in momentul efectuarii inspectiei obiectivelor.

Actele necesare evaluarii se pot trimite si pe adresa de email aflata in pagina Contact

Acte necesare pentru evaluare in functie de tipul activelor:

a) Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor

Act de proprietate
Incheiere de intabulare
Extras de carte funciara pentru informare
Memoriu tehnic
Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
Plan de amplasament si delimitare (scara 1:200 / 1:500)
Fisa bunului imobil/corpului de propietate
Releveu apartament
Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
Copie Certificat de Inregistrare (firme, societati comerciale)

b) Acte necesare pentru evaluarea proprietatilor imobiliare (constructie + teren)

Act de proprietate
Incheiere de intabulare
Extras de carte funciara pentru informare
Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500)
Fisa bunului imobil/corpului de proprietate
Releveu (schita) pe fiecare nivel al constructiei
Certificat de urbanism
Autorizatie de construire/desfiintare
Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

c) Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii

Act de proprietate
Incheiere de intabulare
Extras de carte funciara pentru informare
Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
Plan de situatie (scara 1:2000 / 1:500)
Fisa corpului de proprietate (bunului imobil)
Certificat de urbanism
Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

d) Acte necesare pentru evaluare auto (autoturisme, autovehicule) si a altor bunuri mobile

Lista mijloacelor fixe (nr. de inventar, data PIF, cont, durata de viata normata, valoare de intrare, amortizare, valoare de inventar, valoare ramasa)
Documente de provenienta auto (factura, contract de vanzare-cumparare, contract de leasing)
Carte de identitate auto
Certificat de inmatriculare auto
Lista cu specificatii tehnice auto (nivel de echipare, lista de optiuni, dotari)
Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)