Evaluatori auto

Evaluator auto este acea persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata auto, care cunoaste, intelege si poate pune in aplicare in mod corect acele metode si tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efecuarea unei evaluari credibile in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, si care este membru al unei asociatii nationale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publica, avand calitatea de expert evaluator auto independent.

Expertii evaluatori auto realizeaza rapoarte de evaluare pentru toate tipurile de bunuri mobile: auto (autoturisme, autovehicule, automobile, autoutilitare, autospeciale), masini, utilaje agricole, utilaje de constructii, echipamente, obiecte de inventar.

Specializarea de expert evaluator auto se obtine in urma parcurgerii cursurilor si a sustinerii examenului de “expert evaluator – evaluarea bunurilor mobile”.
Calitatea de expert evaluator auto-bunuri mobile se justifica cu legtimatia si parafa, ambele emise de ANEVAR si vizate pe anul in curs.

Expertii evaluatori auto detin polite de asigurare pentru raspundere profesionala, valoarea politei de asigurare putand varia intre 10.000 EUR si 1.000.000 EUR in cazul expertilor evaluatori-persoane fizice, respectiv intre 50.000 EUR si 1.000.000 EUR in cazul expertilor evaluatori-persoane juridice.
Evaluatorii auto incheie politele de asigurare la o anumita valoare in functie de numarul si complexitatea rapoartelor de evaluare realizate, precum si in functie de valoarea bunurilor mobile care fac obiectul raportului de evaluare.