Evaluare pentru impozitare (conf. GEV 500)

In cazul evaluarii pentru impozitare, raportul de evaluare este intocmit la cererea contribuabilului, in scopul estimarii valorii impozabile a cladirilor aflate in proprietatea acestuia si este interzisa utilizarea raportului de evaluare, integral sau in parte, pentru orice alt scop. In consecinta, in mod expres, este interzisa utilizarea valorii impozabile rezultate in urma aplicarii GEV 500 “Determinarea valorii impozabile a cladirilor” in scopul raportarii financiare, garantarii imprumutului, vanzarii sau oricarui alt scop, cu exceptia impozitarii cladirii de catre Autoritatea Locala pe raza careia contribuabilul are obligatia legala a achitarii impozitului pe cladiri.

Obiectul evaluarii pentru impozitare se refera exclusiv la cladirea/cladirile prezentate in Anexa 1 – “Declaratia contribuabilului privind cladirile supuse evaluarii pentru impozitare” si care constituie parte integranta din raportul de evaluare pentru impozitare.

Standarde aplicabile: Standardele de evaluare a bunurilor valabile la data de referinta a evaluarii

Standard specific: GEV 500 Determinarea valorii impozabile a cladirilor

Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri se stabilesc in functie de destinatia (utilizarea) finala a cladirii, care poate fi rezidentiala, nerezidentiala sau mixta, pe baza declaratiei pe propria raspundere a contribuabilului si se calculeaza in conformitate cu prevederile art. 457 – 460 din Codul fiscal.