Servicii

EVAL ofera servicii de consultanta in evaluare avand ca principale obiecte de activitate:

– evaluarea proprietatilor imobiliare: terenuri libere de constructii, apartamente, case, vile, cladiri de birouri, spatii comerciale si industriale, fond forestier, depozite minerale, recolte, resurse naturale atasate terenului;

– evaluarea bunurilor mobile: autoturisme, autovehicule utilitare, instalatii tehnologice, linii de fabricatie, masini, utilaje, echipamente, stocuri, obiecte de inventar, mobilier, scule si unelte, aparate de masura si control, tehnica de calcul;

– evaluarea intreprinderilor: societati comerciale, hoteluri, restaurante, statii de benzina, cazinouri, teatre si cinematografe;

– evaluarea activelor necorporale: licente, brevete de inventii, modele si desene industriale, marci, website-uri, retele de distributie;

Principalele utilizari ale evaluarilor realizate de compania noastra:
– garantare imprumuturi bancare, informare, credite ipotecare, impozitare, raportare financiar-contabila, aport in natura, vanzare-cumparare, fuziune-lichidare, asigurare, litigiu, emigrare, stabilirea valorii marfurilor in vama.