Valoarea de impozitare (valoarea impozabila) conf. GEV-500 (2018)

Valoarea impozabila este un tip al valorii estimat in scopul impozitarii cladirilor si reprezinta rezultatul evaluarii pentru impozitare realizata in baza prevederilor Standardelor de Evaluare ANEVAR – GEV 500 “Determinarea valorii impozabile a cladirilor”.
Valoarea impozabila nu reprezinta “valoarea de piata”sau “valoarea justa”definite ca tipuri ale valorii in standardele de evaluare in vigoare, respectiv in legislatia romana privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene sau alte reglementari contabile specifice si in standardele Internationale de Audit cu exceptia prevederilor specifice ale GEV 500 “Determinarea valorii impozabile a cladirilor”.