IVS 2011

IVS 2011 – Cadrul General

IVS 101 Sfera misiunii de evaluare
IVS 102 Implementare
IVS 103 Raportarea evaluarii

Standarde referitoare la active

IVS 200 Intrprinderi si participatii la intreprinderi
IVS 210 Imobilizari necorporale
IVS 220 Imobilizari corporale mobile
IVS 230 Drepturi asupra proprietatii imobiliare
Anexa – Proprietatea imobiliara istorica
IVS 233 Investitia imobiliara in curs de executie
IVS 250 Instrumente financiare

Aplicatii ale evaluarii

IVS 300 Evaluari pentru raportarea financiara
Anexa – Evaluarea imobilizarilor corporale din sectorul public
IVS 310 Evaluari ale drepturilor asupra proprietatii imobiliare pentru garantarea imprumutului