Evaluatori

“Evaluatori” sunt acele persoane fizice sau juridice, experti evaluatori romani, membri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) care detin cunostintele necesare evaluarii si le aplica in mod sistematic pentru realizarea rapoartelor de evaluare, in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare si Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator.

Expertii evaluatori se grupeaza in functie de specializarea obtinuta in urmatoarele categorii: evaluatori de proprietati imobiliare, evaluatori de bunuri mobile si auto, evaluatori de intreprinderi (afaceri) si evaluatori de active financiare. Exista posibilitatea ca unii evaluatori sa detina concomitent doua, trei sau chiar toate cele patru specializari in evaluare.

Expertii evaluatori-membri ANEVAR au obligatia perfectionarii profesionale, prin efectuarea a 20 de ore de pregatire continua anual, indiferent de numarul specializarilor in evaluare, in conformitate cu statutul Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) si Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator,

Asociatia are in componenta sa urmatoarele categorii de membri (conform Statutului ANEVAR 2009):
– membri aspiranti, persoane fizice;
– membri titulari, evaluatori persoane fizice;
– membri corporativi, evaluatori persoane juridice.

Poate fi membru aspirant:
– orice persoana fizica, indiferent de cetatenie, nationalitate, religie, sex sau convingeri politice care se obliga sa parcurga un program de pregatire teoretica si practica in domeniul evaluarii pentru a dobandi competenta de intelegere si rezolvare a problemelor din acest domeniu de activitate, denumita aspirant unu;
– membrul titular care la sfarsitul anului nu mai indeplineste conditiile statutare pentru aceasta categorie de membri, denumita aspirant doi.

Poate fi membru titular orice persoana fizica, indiferent de cetatenie, nationalitate, religie, sex sau convingeri politice, care prin pregatirea si experienta sa in domeniul evaluarii a dobandit o competenta deosebita de intelegere si rezolvare a problemelor din acest domeniu de activitate.
Din aceasta categorie fac parte:
– membrii fondatori – persoane fizice, cei care au initiat si inscris asociatia la instanta judecatoreasca. Calitatea de membru fondator se dovedeste cu legitimatia emisa de asociatie;
– membrii titulari experti evaluatori – calitatea de membru titular expert evaluator se dovedeste cu legitimatia si parafa emise de asociatie;
– membrii acreditati experti evaluatori – sunt aceia care au promovat un examen in conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare. Calitatea de membru acreditat se dovedeste cu certificatul de membru, legitimatia si parafa emise de asociatie;
– membrii titulari evaluatori interni – sunt aceia care isi desfasoara activitatea in cadrul unei institutii de stat sau societati comerciale si au dreptul sa efectueze exclusiv evaluarea pentru raportare financiara a activelor proprii ale acelei entitati. Calitatea de membru titular evaluator intern se dovedeste cu legitimatia emisa de asociatie;
– membrii titulari inactivi – sunt aceia care nu mai practica activitatea de evaluare dar isi exprima in scris optiunea de a-si mentine calitatea de membru al asociatiei. Membrul titular inactiv poate redobandi calitatea de membru titular expert evaluator pe baza unei proceduri specifice. Calitatea de membru titular inactiv de dovedeste cu legitimatia emisa de asociatie;
– membrii titulari seniori – sunt aceia care indeplinesc conditia limitei de varsta aprobata de Consiliul Director (in prezent, limita minima de varsta de la care se poate dobandi calitatea de membru senior este de 65 de ani) si care isi exprima, in scris, dorinta de a dobandi aceasta calitate, nominalizati de catre presedintele asociatiei, cu informarea Consiliului Director. Calitatea de membru titular senior se dovedeste cu legitimatia emisa de asociatie.
– membrii de onoare – persoane fizice, sunt personalitati marcante romane sau straine, cu activitati prestigioase in domenii complementare profesiei de evaluator si care au avut o contributie importanta la consolidarea prestigiului asociatiei. Acestia sunt nominalizati in aceasta calitate de catre Conferinta Nationala, la propunerea Consilliului Director.

Membru asociat (corporativ) ANEVAR poate fi orice persoana juridica romana constituita sub forma de societate comerciala, cu sediul in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, care presteaza servicii de evaluare si este interesata in promovarea si dezvoltarea profesiei de evaluator.
Pentru a dobandi si a mentine calitatea de mebru asociat (corporativ), societatea comerciala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– sa aiba cel putin un asociat / actionar sau salariat, membru titular expert evaluator al asociatiei;
– sa recunoasca si sa respecte statutul ANEVAR si codul deontologic al profesiei de evaluator.
Calitatea de membru asociat (corporativ) se dovedeste prin certificatul emis de ANEVAR.

Expertii evaluatori sunt clasificati conform acceptiunii din statutul ANEVAR 2008 in urmatoarele categorii:

– Membrii titulari seniori, experti evaluatori sunt acei membri cu varsta de peste 65 de ani care sunt propusi de Consiliul Director si validati de Conferinta Nationala;
– Membrii de onoare sunt persoanele fizice, propuse de Consiliul Director si aprobate de Conferinta Nationala care, prin activitatea lor, au adus contributii importante pentru asociatie;
– Membrii acreditati (MAA) reprezinta o categorie de membri cu o pregatire de specialitate si experienta profesionala de nivel superior;
– Membrii asociati (corporativi) sunt persoanele juridice romane constituite sub forma societatilor comerciale, ale caror activitati ca obiective, continut, domeniu si mod de desfasurare sunt similare activitatii de evaluare;
– Membrii experti evaluatori interni sunt acei membri ANEVAR care isi desfasoara activitatea de evaluare exclusiv ca angajati in cadrul unor institutii de stat sau al unor societati comerciale care nu au ca obiect activitatea de evaluare conform codificarii CAEN;
– Membrii titulari, experti evaluatori, sunt persoanele fizice care prin pregatirea si experienta in domeniul evaluarii au dobandit o competenta deosebita de intelegere si rezolvare a problemelor din acest domeniu de activitate;
– Membrii aspiranti pot fi persoanele fizice care se obliga sa parcurga un program de pregatire teoretica si practica in domeniul evaluarii, pentru a dobandi competenta de intelegere si rezolvare a problemelor din acest domeniu de activitate;
– Membrii fondatori sunt persoanele fizice si persoanele juridice care au initiat si inscris asociatia la instanta judecatoreasca.

Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) are in componenta sa urmatoarele tipuri sau categorii de membri evaluatori:
membri fondatori
membri aspiranti
membri titulari, experti evaluatori
membri experti evaluatori interni
membri asociati
membri acreditati, experti evaluatori
membri de onoare
membri titulari seniori, experti evaluatori