Procesul de evaluare

Procesul de evaluare este un sistem complex ce contine toate cercetarile, informatiile, rationamentele, analizele si concluziile necesare pentru a ajunge la valoarea estimata.

Procesul de evaluare este o procedura complexa si sistematica urmata de evaluator pentru a oferi un raspuns clientului asupra valorii.

Scopul principal al procesului de evaluare este prezentarea unei opinii impartiale asupra valorii, prin care evaluatorul demonstreaza ca a luat in considerare toti factorii care afecteaza in mod substantial valoarea.

Standardele Internationale de Evaluare definesc etapele si activitatile de evaluare ce trebuiesc parcurse in evaluarea unei proprietati, iar acestea sunt:
1. Identificarea proprietatii implicata in evaluare.
2. Identificarea drepturilor de proprietate care sunt evaluate.
3. Utilizarile intentionate ale evaluarii (destinatarii evaluarii).
4. Definitia tipului de valoare cerut (baza de evaluare, standard de valoare).
5. Data evaluarii (la care este valabila valoarea estimata) si data raportului de evaluare.
6. Colectarea si analiza datelor si a informatiilor relevante.
7. Centralizarea si analiza datelor si informatiilor.
8. Aplicarea abordarilor, metodelor, tehnicilor sau procedurilor de evaluare adecvate.
9. Formularea concluziilor asupra valorii.
10. Elaborarea raportului de evaluare.
11. Intentia de utilizare a evaluarii si orice limitari sau abateri in acest sens, stabilirea conformitatii cu standardele si a surselor de informare.
12. O identificare a oricaror ipoteze posibile si conditii limitative pe care s-a bazat evaluarea.

Pentru proprietatile imobiliare, in mod curent se intalnesc trei tipuri de abordari:
– abordarea prin comparatia vanzarilor (recomandata atunci cand este posibil, exista o piata specifica);
– abordarea prin capitalizarea veniturilor;
– abordarea prin costuri.