Raport de evaluare pentru impozitare (GEV 500)

Un raport de evaluare pentru impozitare (conform GEV 500) trebuie sa contina la inceputul sau o sinteza din care sa reiasa urmatoarele informatii:

– contribuabilul persoana fizica sau juridica
– utilizatorul desemnat / UAT – in cazul de fata Directia Impozite si Taxe Locale, unitatea administrativ teriotriala;
– numele evaluatorului (doar cei cu specializarea evaluarea proprietatii imobiliare pot efectua acest gen de rapoarte de evaluare pentru impozitare);
– data raportului (care poate fi o data ulterioara celei de raportare a valorii – ultima zi a anului anterior pentru care se face raportarea);
– recipisa BIF (Baza de Informatii Fiscale) – fara de care nu poate fi predat raportul de evaluare catre fisc;

In cadrul sintezei, termenii de referinta ai evaluarii (in cazul evaluarii pentru impozitare conform GEV 500), vor contine informatii cu privire la:
– identificarea evaluatorului;
– identificarea clientului / contribuabilului;
– scopul evaluarii;
– identificarea cladirilor supuse evaluarii;
– tipul valorii estimate – in cazul de fata, valoarea de impozitare (impozabila) a unei cladiri, conform GEV 500;
– data evaluarii – de regula, ultima zi a anului anterior pentru care se face raportarea;
– cursul de schimb la data evaluarii;
– data raportului;
– restrictiile de utilizare, difuzare sau publicare;
– decalararea conformitatii cu SEV;
– verificarea raportului de evaluare;
– recipisa BIF.