ANEVAR

Istoric ANEVAR

Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania – ANEVAR – a luat fiinta in anul 1992, ca o asociatie profesionala, non-profit, neguvernamentala, independenta, care actioneaza in interes public (fapt sustinut de recunoasterea sa ca fiind de utilitate publica prin HG nr. 1447/09.09.2004) si care promoveaza metodele si tehnicile de evaluare prin mijloace specifice, in legatura cu investitorii si cu tranzactiile imobiliare in cadrul procesului de privatizare.

In prezent, Asociatia are aproximativ 6.000 membri titulari si 300 persoane juridice asociate. Activitatea acesteia se desfasoara in 40 de centre teritoriale in judete si 11 centre in Municipiul Bucuresti.

ANEVAR are implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001 (nr. certificat 541/1/1/1/03.12.2007) pentru pregatirea profesionala a evaluatorilor, atestat de Societatea Romana pentru certificare ROCERT.

Structura ANEVAR

ANEVAR se structureaza matriceal in patru sectiuni si doua niveluri organizatorice:
Sectiunile sunt:
evaluarea intreprinderilor
evaluarea proprietatilor imobiliare
evaluarea bunurilor mobile
evaluarea activelor financiare

Apartenenta la fiecare sectiune a tuturor expertilor evaluatori va fi inscrisa pe parafa.
Conferinta Nationala va putea decide constituirea si a altor sectiuni.
ANEVAR organizeaza cursuri de formare profesionala ca expert evaluator pentru urmatoarele domenii de activitate: evaluarea intreprinderilor (afacerilor), evaluarea proprietatilor imobiliare, evaluarea bunurilor mobile, evaluarea activelor financiare.
Nivelurile organizatorice sunt:
– nivel national: Asociatia;
– nivel teritorial: Centrele teritoriale.

Activitate desfasurata de ANEVAR

Printre principalele activitati derulate de asociatie se remarca organizarea de cursuri de formare in domeniul evaluarii de proprietati imobiliare, afaceri, masini si echipamente si active financiare.

ANEVAR a initiat si dezvoltat cursuri de evaluare in universitati, manifestand deschidere catre pregatirea derulata, in sensul recunoasterii cursurilor organizate de acestea in domeniul evaluarii. Astfel asociatia are un numar de opt acorduri de cooperare cu facultati din cadrul: ASE Bucuresti, Universitatii de Vest Timisoara, Universitatii Babes Bolyai Cluj, Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, Universitatii Ovidius Constanta, prin care studentii ce absolva cursurile facultatilor primesc o recunoastere a pregatirii din partea ANEVAR si pot deveni ulterior membri ai asociatiei.

ANEVAR a organizat cursuri de evaluare la cererea unor institutii bancare precum Banca Comerciala Romana, BRD – Societe Generale, Raiffeisen Bank, Banc Post, C.E.C. Activitatea de pregatire a personalului are la baza practica europeana si nord americana. Suporturile de curs au fost prelucrate, traduse si adaptate dupa cele elaborate de Appraisal Institute si de American Society of Appraisers (ASA). Alaturi de rolul de formare in domeniul evaluarii, programele de pregatire organizate de asociatie au avut, in unele situatii, si un rol de reconversie profesionala. Este cazul persoanelor care in urma restructurarilor din economia romaneasca au fost nevoite sa se pensioneze anticipat, cursurile de formare oferind astfel o reorientare in activitate.

– traducerea si publicarea unor carti de specialitate: Evaluarea Proprietatii Imobiliare (editata in 2003 de Appraisal Institute, cu sediul in Chicago); Evaluarea Masinilor si Echipamentelor (editata de American Society of Appraisers)
– organizarea, in colaborare cu ASA (American Society of Appraisers) a unui curs de evaluare a masinilor si echipamentelor (structurat pe 6 module si derulat in doua etape, in septembrie 2003 si octombrie 2004)
– organizarea de conferinte si simpozioane pentru dezbaterea si solutionarea problemelor majore ale practicarii profesiei de evaluator in Romania.
– formarea unui corp de lectori profesionisti prin cursuri de formare organizate de:
– Coopers&Lybrand – Franta in perioada 1-25 martie 1993 cu tema “Evaluarea intreprinderii” unde au participat 11 membri ANEVAR;
– International Real Property Foundation/USAID – SUA in februarie 1997 cu tema “Pregatirea materialelor de curs” la care au participat 24 lectori ANEVAR;
– International Real Property Foundation/USAID – SUA in aprilie 1997 cu tema “Prezentarea cursurilor” la care au participat 24 lectori ANEVAR; CERC la Busteni februarie 2000;
– SIRTEC/SECOR Inc. Canada si Fondul Roman de Garantare (FRG) in colaborare cu Institutul Bancar Roman (IBR) si ANEVAR, in cadrul proiectului “Mortgage Loan Guarantee System”, finantat de Agentia Canadiana Internationala de Dezvoltare, in perioada 20-24.01.2003, curs cu tema “Evaluarea si documentarea pentru credite ipotecare” si unde ANEVAR a participat cu un numar de 8 lectori.
– CODECS la Tusnad in perioada 01- 09 septembrie 2002 si la Predeal in perioada 02-05 decembrie 2003;
– ANEVAR in colaborare cu ASA – American Society of Appraisers – in perioada 02-16 noiembrie 2003 si curs de Evaluarea Bunurilor Mobile, unde alaturi de lectori au participat si alti membri ANEVAR;
– participarea la elaborarea unor acte normative:

ANEVAR a contribuit la elaborarea unor acte normative printre care:
– Ordinul 288/1998 al Ministerului Privatizarii privind unificarea si reglementarea activitatii de elaborare a rapoartelor de evaluare pentru societatile comerciale supuse procesului de privatizare;
– Normele metodologice nr. 3 din 17 aprilie 2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare emise de BNR si de CNVM;
– Regulamentul nr. 5 din 2003 a CNVM privind oferta publica de valori mobiliare si alte instrumente financiare.

ANEVAR este asociat unic la institutul de cercetari in evaluare – IROVAL care are preocupari in domeniul evaluarilor, detine o editura si o vasta biblioteca de specialitate.

Membrii ANEVAR isi desfasoara activitatea in conformitate cu standardele de evaluare, inca din 1995 iar din anul 2003 acestea au fost inlocuite cu Standardele Internationale de Evaluare (elaborate de IVSC – International Valuation Standard Committee, organism al ONU).

Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, Standardele Internationale de Evaluare elaborate de IVSC au fost adoptate ca standarde nationale de evaluare.
Ca o consecinta a sistemului de perfectionare profesionala a membrilor sai, precum si datorita promovarii standardelor nationale, europene si internationale si a Codului deontologic, activitatea ANEVAR este recunoscuta de multe organizatii romanesti (asociatii guvernamentale, neguvernamentale de profil) care solicita ca rapoartele de evaluare sa fie in concordanta cu standardele ANEVAR si recomandarile sale.
ANEVAR este membru al Consiliului Director al Comitetului pentru Standarde Internationale de Evaluare (IVSC), al Grupului European de Asociatiilor de Evaluatori (TEGoVA) si al Asociatiei Mondiale a Organizatiilor de Evaluatori (WAVO).

Comitetul pentru Standarde Internationale de Evaluare (IVSC) este o asociatie non profit, formata din organizatii profesionale in domeniul evaluarii, la nivel mondial, care sunt unite printr-un singur act constitutiv. IVSC este o organizatie non-guvernamentala, membra a Natiunilor Unite ale carei principale obiective sunt de a elabora si publica, in interesul public, standarde pentru evaluarea proprietatii, de a promova adoptarea lor la nivel global, de a armoniza standardele de evaluare existente in diverse tari ale lumii etc. IVSC publica Standarde de Practica in Evaluare, referitoare la tratarea anumitor probleme specifice evaluarii, precum si Standarde de Aplicatii in situatii specifice, care apar in acordarea de consultanta in diferite domenii de afaceri. IVSC a urmarit, in mod deosebit, ca Standardele Internationale de Evaluare (IVS) sa fie recunoscute in standardele de contabilitate precum si in alte standarde de raportare, astfel incat evaluatorii sa cunoasca ce li se solicita din partea standardelor altor discipline.

TEGoVA (Grupul European al Asociatiilor de Evaluatori) este un organism paneuropean non profit, compus din 43 de asociatii din 27 de tari, reprezentand aproape 100.000 de evaluatori din Europa. Principalele sale preocupari constau in elaborarea de standarde si asigurarea calitatii si a eticii in cadrul pietei serviciilor de evaluare a proprietatilor imobiliare.

WAVO (Asociatia Mondiala a Organizatiilor de Evaluatori) are ca misiune dezvoltarea si imbunatatirea pe plan mondial a serviciilor de evaluare a proprietatilor si a profesiei de consultant, precum si promovarea celor mai bune practici in domeniul evaluarii.

ANEVAR a realizat recunoasterea sa internationala in domeniul evaluarii, stabilind relatii de cooperare cu asociatii profesionale din Statele Unite ale Americii, din Marea Britanie si multe alte asociatii europene de profil. In anii anteriori, un reprezentant al ANEVAR a acordat consultanta pentru elaborarea legislatiei referitoare la evaluare din Republica Georgia. Au existat si alte solicitari referitoare la schimburi de experienta, din partea unor asociatii de profil din Europa de est, interesate de practica romaneasca din domeniul evaluarii.

Raport de activitate ANEVAR

Principalele directii continute in raportul de activitate ANEVAR sunt enumerate in cele ce urmeaza:
– pregatirea continua a membrilor evaluatori;
– formarea profesionala a membrilor evaluatori;
– etica si disciplina membrilor asociatiei;
– relatia asociatiei cu membrii sai;
– activitatea internationala a asociatiei;
– relatia asociatiei cu autoritatile;
– activitatea stiintifica a asociatiei;
– promovarea imaginii ANEVAR si a profesiei de evaluator;
– activitatea organizatorica.