Dictionar evaluare

Valoare de lichidare (valoare de vanzare fortata)

Valoarea de lichidare sau valoarea de vanzare fortata reprezinta suma care ar putea fi primita, in mod rezonabil, din vanzarea unei proprietati, intr-o perioada de timp mult prea scurta pentru a fi conforma cu perioada de marketing necesara, specificata in definitia valorii de piata. In unele tari, valoarea de vanzare fortata, in particular poate implica, […]

Aval

Avalul reprezinta garantia asumata de catre o persoana cum ca titlul va fi platit la scadenta. Persoana in cauza,care isi asuma obligatia de garantie, se numeste avalist, iar persoana garantata se numeste avalizat.

Avand-cauza

Avandul-cauza reprezinta persoana care nu a participat la incheierea contractului, dar fata de care contractul si-a produs efectele, datorita raportului prin care sunt legate de partile contractante. Deci, avanzii-cauza sunt asimilati atat partilor, deoarece contractul produce efecte fata de ele, cat si tertilor pentru ca nu au participat la incheierea contractului. Cele trei categorii de […]

Avanport

Avanportul reprezinta zona de scurta stationare a navelor la intrarea intr-un port. Reprezinta, de asemenea, suprafata de apa aflata intre rada si apele interne ale portului. Rolul de avanport poate fi indeplinit de coridoarele naturale sau de gurile unor fluvii.

Avansuri acordate personalului

Avansurile acordate personalului reprezinta sumele de bani acordate angajatilor, care constau in plata salariilor sau a ajutoarelor materiale.

Avans spre decontare

Avansul spre decontare reprezinta suma de bani pe care un salariat o ridica de la casieria unitatii, in scopul efectuarii unor plati (cheltuieli de deplasare, de protocol, diverse taxe etc.).

Avans pe termen fix

Avansul pe termen fix reprezinta imprumutul bancar de o anumita valoare ce trebuie rambursat la o anumita scadenta determinata sau la o denuntare prealabila.

Avans contra amanet

Avansul contra amanet reprezinta imprumutul garantat printr-un gaj.

Avans de trezorerie

Avansul de trezorerie reprezinta sumele incredintate unor terti, in vederea efectuarii unor plati in favoarea unitatii si justificarii avansului acordat. Operatiunile cu aceste sume sunt contabilizate in contul 542 “Avansuri de trezorerie”, cont de activ. Se debiteaza cu sumele acordate ca avansuri de trezorerie, si se crediteaza cu sumele justificate (plata unor furnizori, cheltuieli de […]

Avansuri acordate furnizorilor (furnizori-debitori)

Avansurile acordate furnizorilor (furnizori-debitori) reprezinta, in esenta, creante generate de acordarea unor sume de bani furnizorilor, inaintea executiei comenzilor sau contractelor. Aceste avansuri sunt, deci, finantari acordate de catre intreprindere furnizorilor, inainte ca datoria sa existe in mod definitiv.

Avansuri primite de la clienti (clienti-creditori)

Avansurile primite de la clienti (clienti-creditori) reprezinta, in contabilitate, parte a datoriilor ca pasiv bilantier. Reprezinta soldul sumelor incasate de la clienti inainte de efectuarea livrarilor de bunuri, executarilor de lucrari si prestarilor de servicii, in numele acestora.

Avansuri aferente imobilizari corporale

Avansurile aferente imobilizari corporale includ imobilizarile in curs de executie (care nu au fost terminate) pentru nevoile proprii efectuate de intreprindere sau de terti, inclusiv sumele de bani achitate in contul activelor corporale.

Avansuri aferente imobilizari necorporale

Avansurile aferente imobilizari necorporale reprezinta activele imobilizate, care nu au fost terminate la sfarsitul exercitiului financiar, inclusiv sumele de bani achitate in contul activelor necorporale.

Avansuri de trezorerie

Avansurile de trezorerie reprezinta sumele virate la banci sau sume in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, persoanelor juridice sau fizice, in vederea efectuarii unor plati in numele intreprinderii.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) reprezinta principala institutie implicata in politica de protectie a consumatorilor din Romania, fiind un organ de specialitate al administratiei publice centrale aflat in subordinea Guvernului Romaniei, care are in subordinea sa oficii judetene, laboratoare si centrul LAREX.

Avansuri pentru cumparari de stocuri

Avansurile pentru cumparari de stocuri reprezinta sumele de bani platite cu anticipatie furnizorilor, in contul aprovizionarii cu bunuri si servicii.

Avantaje oferite de autofinantare

Avantajele oferite de autofinantare sunt, pe rand: ca este un mijloc sigur de finantare, o sursa independenta si stabila de fonduri; autonomia financiara asigurata prin autofinantare permite intreprinderii independenta de gestionare fata de organismele financiare si de credit; asigura intreprinderii un mare grad de libertate privind dezvoltarea investitiilor, cu conditia realizarii unor investitii utile, profitabile; […]

Avantaje ale leasingului

Avantajele leasingului sunt, pe rand: nu modifica structura financiara a intreprinderii (capacitatea de indatorare) ci numai angajamentele de plata anuale; capitalul propriu ramane neangajat legal, ceea ce lasa posibilitatea unor imprumuturi bancare; leasingul acopera in intregime valoarea bunului inchiriat, in timp ce imprumutul bancarnu acopera doar 50-60% din valoarea obiectivului, restul fiind acoperit din fondurile […]

Avarie comuna

Avaria comuna reprezinta avaria in care paguba rezulta dintr-o actiune intreprinsa constient de comandantul navei, cu buna intentie, sacrificiul fiind necesar pentru salvarea navei si marfii iar actiunea are loc in situatii fortuite de exceptie.

Aviz

Avizul reprezinta atat (1) documentul prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial, cat si (2) un punct de vedere, un comunicat in scris de catre un organ competent, asupra unor probleme aflate in dezbatere cu privire la care, potrivit legii, a fost consultat sau i s-a cerut acordul de catre un alt […]

Aviz de debit

Avizul de debit reprezinta documentul care indica trecerea unui inscris in debitul unui cont.

Aviz de incasare

Avizul de incasare reprezinta documentul in baza caruia furnizorul (creditorul) solicita bancii sa debiteze cu suma lui contul cumparatorului (debitorului) pe baza acceptului scris al debitorului care are cont deschis la banca sau la serviciul de cecuri si viramente postale. Se utilizeaza de catre banci pentru debitarea conturilor clientilor lor cu acele sume pe care […]

Aviz de insotire a marfurilor

Avizul de insotire a marfurilor este documentul care insoteste marfurile pe timpul transportului, daca factura de livrare este intocmita ulterior.

Avulsiune

Avulsiunea este, din punctul de vedere al dreptului civil, o accesiune imobiliara naturala. AZn reglementata din art. 498, Cod Civil, prin avulsiune, se A?nE?elege detaE?area brusca a unei bucati de pamant, datorita actiunii apelor curgatoare si alipirea ei la un teren riveran, care este proprietatea unei alte persoane. Potrivit legii, respectiva bucata de pamant devine […]

Valoare la risc

Valoarea la risc reprezinta pierderea maxima asteptata sa se produca intr-o anumita perioada de timp, ca rezultat al modificarilor unor parametri identificati ai riscului, cu un nivel precizat de incredere, bazat pe analize statistice ale tendintelor si volatilitatii pretului istoric.

Valoare a intreprinderii

Valoarea intreprinderii reprezinta valoarea totala a capitalurilor proprii ale unei intreprinderi, plus valoarea creditelor sale sau a datoriilor purtatoare de dobanzi, minus orice numerar sau echivalente de numerar disponibile pentru a plati acele datorii.

Valoare terminala

Valoarea terminala reprezinta valoarea de la sfarsitul perioadei de previziune a fluxului de numerar, din cadrul analizei fluxului de numerar actualizat.

Valoare neta contabila

Valoarea neta contabila reprezinta, (1) referitor la o intreprindere, diferenta dintre activele totale (dupa deducerea amortizarii si deprecierii) si datoriile totale, asa cum sunt acestea inregistrate in bilantul contabil. Referitor la un anumit activ, aceasta reprezinta costul capitalizat minus amortizarea cumulata asa cum apare in registrele contabile al intreprinderii.

Valoare de reversiune

Valoarea de reversiune reprezinta valoarea estimata a unei investitii imobiliare, la finalul unei perioade in care venitul din chirii este peste sau sub nivelul chiriei de piata.

Valoare de casare

Valoarea de casare reprezinta valoarea unui activ care a ajuns la finalul duratei sale de viata economica pentru scopul pentru care a fost facut. Totusi, activul poate avea valoare pentru o utilizare alternativa sau pentru reciclare.

Valoare neta, actualizata

Valoarea neta, actualizata reprezinta valoarea specificata, la o anumita data, a intrarilor de fluxuri de numerar minus iesirile de fluxuri de numerar (inclusiv costul investitiei), calculate prin utilizarea unei rate de actualizare adecvate.

Valoare actualizata

Valoarea actualizata reprezinta valoarea unei plati viitoare sau a unei serii de plati viitoare, actualizate la data curenta sau la momentul zero.

Teorie a evaluarii prin arbitraj

Teoria evaluarii prin arbitraj reprezinta modelul multifactorial pentru estimarea costului capitalului propriu, care incorporeaza cativa factori de risc sistematic.

Supraprofituri economice

Supraprofiturile economice reprezinta acea suma a beneficiilor economice anticipate, care depaseste profitul economic normal, calculat pe baza ratei rentabilitatii aferente valorii activelor de baza selectate (adesea sub forma de active corporale nete) utilizate pentru a genera acele beneficii economice anticipate.

Structura a capitalului

Structura capitalului reprezinta compozitia capitalului investit intr-o intreprindere, a carui finantarea este mixta (capitaluri proprii si credit).

Standarde Internationale de Raportare Financiara

Standarde Internationale de Raportare Financiara cuprind: Standardele Internationale de Raportare Financiara, Standardele Internationale de Contabilitate, Interpretarile elaborate de Comitetul pentru Interpretarea Raportarii Financiare Internationale (IFRIC) sau de fostul Comitet de Interpretare (SIC).

Standardele de Raportare Financiara

Standardele de Raportare Financiara reprezinta orice standarde recunoscute sau adoptate pentru realizarea situatiilor periodice ale pozitiei financiare a unei entitati. Acestea mai sunt cunoscute si ca a?zstandarde de contabilitatea??.

Risc al intreprinderii

Riscul intreprinderii reprezinta gradul de incertitudine aferent realizarii profiturilor viitoare, asteptate din activitatea intreprinderii, care rezulta din alti factori decat levierul financiar.

Risc sistemic

Riscul sistemic reprezinta riscul de deteriorare al unui sistem, generat de colapsul unui element component al acelui sistem.

Risc sistematic

Riscul sistematic reprezinta riscul care caracterizeaza piata in ansamblul ei si care nu este specific participantilor pe piata sau activelor. Riscul sistematic nu poate fi diversificat.

Risc nesistematic

Riscul nesistematic reprezinta riscul specific unei entitati, activ sau grup de active. Acesta poate fi diversificat.

Risc financiar

Riscul financiar reprezinta gradul de incertitudine in ceea ce priveste realizarea veniturilor viitoare asteptate ale intreprinderii, rezultat din indatorarea financiara a acesteia.

Risc de piata

Riscul de piata reprezinta riscul care afecteaza o piata intreaga, si nu doar anumiti participanti sau anumite active. Riscul de piata nu poate fi diversificat.

Rentabilitate initiala

Rentabilitatea initiala reprezinta venitul initial dintr-o investitie, raportat la pretul platit pentru investitie, exprimat sub forma procentuala.

Randament

Randamentul reprezinta beneficiul generat de o investitie. In general, se exprima ca procentaj anual din costul unei investitii, din valoarea sa de piata sau din valoarea sa nominala. Termenul este folosit de regula cu un calificativ sau in contextul unei fraze.

Randament cu toate riscurile inlcuse

Randamentul cu toate riscurile inlcuse reprezinta inversul factorului de capitalizare, exprimat de obicei ca procentaj.

Randament la maturitate

Randamentul la maturitate reprezinta rata anuala anticipata a rentabilitatii, aferenta unei obligatiuni, in cazul in care aceasta este detinuta pana la data scadentei, calculata pe baza cursului de piata curent, valorii nominale, ratei cuponului si duratei de timp pana la scadenta.

Proprietate imobiliara generatoare de afaceri

Proprietatea imobiliara generatoare de afaceri reprezinta orice tip de proprietate imobiliara desemnata pentru un anumit tip de afacere, in care valoarea proprietatii reflecta potentialul comercial pentru acea afacere.

Prima de risc aferenta costului capitalului propriu

Prima de risc aferenta costului capitalului propriu reprezinta rata rentabilitatii adaugata la rata fara risc pentru a reflecta riscul suplimentar al instrumentelor de capitaluri proprii, peste riscul aferent instrumentelor fara risc (o componenta a costului capitalului propriu sau a ratei de actualizare a capitalului propriu).

Prima de risc

Prima de risc reprezinta rata rentabilitatii adaugata la rata fara risc, pentru a reflecta riscul de nerealizare a beneficiilor generate de o investitie.

Pontetial de servicii

Pontetialul de servicii reprezinta capacitatea unui activ de a continua sa furnizeze bunuri si servicii in conformitate cu obiectivele entitatii.

Participanti pe piata

Participantii pe piata reprezinta totalitatea persoanelor, companiilor sau altor entitati care sunt implicate in tranzactii curente sau care intentioneaza sa intre intr-o tranzactie cu un anumit tip de activ.

Pachet minoritar

Pachetul minoritar reprezinta pachetul care asigura mai putin de 50% din drepturile de vot intr-o intreprindere.

Pachet majoritar

Pachetul majoritar reprezinta pachetul de actiuni care asigura peste 50% din drepturile de vot intr-o intreprindere.

Opinie rezonabila

Opinia rezonabila reprezinta opinia referitoare la aprecierea rezonabilitatii pretului de vanzare sau de transfer a unei intreprinderi, in optica actionarilor acesteia.

Model de evaluare a activelor financiare

Modelul de evaluare a activelor financiare reprezinta modelul prin care costul capitalului, exprimat de o actiune sau de un portofoliu de actiuni, este egal cu rata fara risc plus o prima de risc proportionala cu riscul sistematic al actiunii sau al portofoliului de actiuni.

Metodologie de evaluare

Metodologia de evaluare reprezinta ansamblul metodelor de evaluare.

Metoda de evaluare

Metoda de evaluare reprezinta tehnica specifica sau modelul utilizat pentru a estima valoarea. Toate metodele de evaluare se inscriu intr-o abordare in evaluare.

Metoda supraprofiturilor economice din mai multe perioade

Metoda supraprofiturilor economice din mai multe perioade reprezinta metoda de estimare a beneficiilor economice generate de o imobilizare necorporala pe parcursul mai multor perioade de timp, prin identificarea fluxurilor de numerar asociate cu utilizarea imobilizarii si dupa deducerea profitului economic periodic care reflecta un profit rezonabil pentru utilizarea activelor contribuitoare.

Metoda supraprofiturilor economice

Metoda supraprofiturilor economice reprezinta metoda de estimare a beneficiilor economice generate de o imobilizare necorporala, prin identificarea fluxurilor de numerar asociate cu utilizarea acelei imobilizari si prin deducerea unui profit economic (rezonabil) care reflecta o recompensare justa pentru utilizarea activelor contribuitoare.

Metoda replicarii

Metoda replicarii reprezinta metoda utilizata pentru evaluarea instrumentelor financiare, care furnizeaza o indicatie asupra valorii curente a unui instrument sau portofoliu prin reproducerea sau a?zreplicarea” riscurilor acestuia si a fluxurilor de numerar intr-o alternativa ipotetica sau sintetica.

Metoda profiturilor suplimentare

Metoda profiturilor suplimentare reprezinta metoda care indica valoarea unei imobilizari necorporale prin compararea profiturilor sau a fluxurilor de numerar previzionate care ar putea fi obtinute de o intreprindere ce utilizeaza imobilizarea necorporala, cu cele care ar fi obtinute de o intreprindere care nu utilizeaza acea imobilizare necorporala.

Metoda insumarii

Metoda insumarii reprezinta metoda de evaluare care ofera o indicatie asupra valorii unui activ prin insumarea valorilor separate ale partilor lui componente.

Metoda Greenfield

Metoda Greenfield reprezinta metoda de evaluare a unei imobilizari necorporale prin care se deduce costul de achizitie sau de generare interna a activelor contribuitoare din fluxurile de numerar asociate cu utilizarea acelei imobilizari.

Metoda fluxurilor de numerar actualizate

Metoda fluxurilor de numerar actualizate reprezinta metoda inscrisa in abordarea prin venit prin care se aplica o rata de actualizare unor fluxuri de numerar viitoare asteptate pentru a estima valoarea actualizata (prezenta).

Metoda evitarii platii redeventei

Metoda evitarii platii redeventei reprezinta metoda de estimare a valorii unei imobilizari necorporale pe baza nivelului unor plati ipotetice de redeventa, care sunt evitate prin detinerea proprietatii asupra activului, in comparatie cu obtinerea unei licente pentru utilizarea acesteia de la o terta parte.

Metoda costului de inlocuire net (Metoda CIN)

Metoda costului de inlocuire net reprezinta metoda inscrisa in abordarea prin cost, care indica valoarea prin calcularea costului de inlocuire curent al unui activ din care se scad deteriorarea fizica si orice forme relevante de depreciere.

Instrument de capital propriu

Instrumentul de capital propriu reprezinta orice contract care creeaza un drept rezidual asupra activelor unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

Imobilizari corporale mobile

Imobilizarile corporale mobile reprezinta clasa de imobilizari corporale care: (a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si (b) care se preconizeaza sa fie utilizate pe o perioada de timp.

Imobilizare necorporala

Imobilizarea necorporala reprezinta imobilizarea nemonetara care se manifesta prin proprietatile sale economice. Aceasta nu are substanta fizica, dar asigura drepturi si beneficii economice proprietarului sau.

Fluxuri de numerar exprimate in termeni reali

Fluxurile de numerar exprimate in termeni reali reprezinta fluxurile de numerar dintr-o perioada de timp ajustate din cauza influentei inflatiei.

Fluxuri de numerar exprimate in termeni nominali

Fluxurile de numerar exprimate in termeni nominali reprezinta fluxurile de numerar dintr-o perioada de timp fara a fi ajustate din cauza inflatiei.

Flux de numerar net la dispozitia firmei

Fluxul de numerar net la dispozitia firmei reprezinta fluxurile de numerar disponibile pentru recompensarea actionarilor (sub forma de dividende) si a creditorilor (sub forma creditului si a dobanzii), dupa finantarea activitatilor de exploatare a intreprinderii si dupa ce au fost facute investitiile de capital necesare.

Flux de numerar net la dispozitia actionarilor

Fluxul de numerar net la dispozitia actionarilor reprezinta fluxurile de numerar disponibile pentru recompensarea actionarilor (sub forma de dividende) dupa ce au fost finantate activitatile de exploatare ale intreprinderii, dupa ce au fost facute investitiile de capital necesare si dupa cresterea sau descresterea finantarii prin credite.

Fluxuri de numerar exprimate in termeni nominali

Fluxurile de numerar exprimate in termeni nominali reprezinta fluxurile de numerar dintr-o perioada de timp fara a fi ajustate din cauza inflatiei.

Factori specifici entitatii

Factorii specifici entitatii reprezinta factorii care sunt specifici unei anumite entitati si care, in general, nu sunt disponibili participantilor pe piata.

Element de inregistrare in contabilitate

Elementul de inregistrare in contabilitate reprezinta nivelul la care un activ care urmeaza sa fie evaluat este agregat cu alte active sau dezagregat.

Deteriorare fizica

Deteriorarea fizica reprezinta pierderea de valoare cauzata de scaderea utilitatii ca urmare a deteriorarii fizice a activului sau a componentelor sale, ca efect al varstei sale si a utilizarii in conditii normale.

Datorii curente

Datoriile curente reprezinta credite sau obligatii care au o scadenta mai mica de un an.

Date de intrare pentru evaluare

Datele de intrare pentru evaluare reprezinta informatiile care sunt utilizate intr-o metoda de evaluare. Acestea pot fi certe sau estimate.

Curs al actiunii/profitul net

Cursul actiunii/profitul net reprezinta raportul dintre cursul unei actiuni si profitul net pe actiunea respectiva.

Costuri de oportunitate ale activelor contribuitoare

Costurile de oportunitate ale activelor contribuitoare reprezinta costurile de oportunitate care reflecta profitul economic sau recuperarea activelor contribuitoare utilizate pentru generarea fluxurilor de numerar asociate cu imobilizarea necorporala evaluata.

Cost mediu ponderat al capitalului

Costul mediu ponderat al capitalului reprezinta rata de actualizare determinata ca medie ponderata, la valoarea de piata, a costurilor tuturor surselor de finantare din structura capitalului unei intreprinderi.

Continuitate a exploatarii

Continuitatea exploatarii reprezinta intreprinderea de la care se asteapta sa-si continue activitatea de exploatare intr-un viitor previzibil.

Cea mai buna utilizare

Cea mai buna utilizare reprezinta maniera in care unui activ i se maximizeazA? valoarea si care este posibila din punct de vedere fizic, e permisA? legal si e fezabila din punct de vedere financiar.

Capital propriu

Capitalul propriu reprezinta dreptul proprietarului asupra unui activ sau asupra unei intreprinderi, dupa deducerea tuturor datoriilor.

Capital investit

Capitalul investit constituie suma dintre capitalul propriu si creditul unei intreprinderi. Creditul poate fi reprezentat fie de (a) toate datoriile purtatoare de dobanzi, fie de (b) datoriile pe termen lung purtatoare de dobanzi. Atunci cand se utilizeazA? acest termen, este recomandabil sa se precizeze care dintre cele doua acceptiuni este utilizata.

Beta pentru indatorare

Beta pentru indatorare reprezinta coeficientul beta care reflecta o structura a capitalului care include si credit.

Beta

Beta reprezinta cuantificarea riscului sistematic al unei actiuni, tendinta cursului unei actiuni de a se corela cu modificarile unui anumit indice.

Beneficiu fiscal din amortizare

Beneficiul fiscal din amortizare reprezinta economia de impozit realizata ca urmare a amortizarii unui activ imobilizat.

Beneficii normalizate

Beneficiile normalizate reprezinta beneficiile economice corectate pentru elementele nerepetabile, neeconomice sau neobisnuite, in scopul asigurarii comparabilitatii.

Active din afara exploatarii

Activele din afara exploatarii reprezinta clasele de active care nu sunt de baza pentru activitatile de exploatare ale unei intreprinderi, dar care totusi pot genera venit sau pot asigura rentabilitatea investitiei.

Active contribuitoare

Activele contribuitoare constituie orice active corporale sau necorporale utilizate pentru generarea fluxurilor de numerar asociate cu imobilizarea necorporala care se evalueaza.

Activ modern echivalent

Activul modern echivalent reprezinta activul care ofera functii similare si utilitate echivalenta cu cele ale activului care se evalueaza, dar care are un proiect modern si este realizat cu ajutorul tehniclor si materialelor moderne.

LPG (Liquified Petroleum Gas)

LPG-ul (Liquified Petroleum Gas) reprezinta gazul fluid, care e folosit si pe post de combustibil auto. LPG este un amestec din propan si butan, care se produce prin procese de rafinare si care se caracterizeaza printr-o cifra octanica foarte ridicata, de peste 100.

Lonjeron MacPherson

Lonjeronul MacPherson reprezinta sistemul compus dintr-un amortizor de soc si un set de arcuri. Lonjeronul MacPherson poate folosi arcuri destul de lungi care imbunatatesc suspensia masinii dar si capacitatea de absorbtie a socurilor.

Linie de produse

Linia de produse reprezinta grupul de autovehicule ce au aceeasi platforma sau acelasi nume de produs.

Linie rosie

Linia rosie reprezinta numarul maxim de rotatii recomandat, pe minut, al vibrochenului unui motor. La masinile echipate cu turometru (instrumentul care masoara rotatiile pe minut ale motorului) linia rosie este, in mod practic reprezentat drept un marcaj de forma unei linii rosii ori al unui sector colorat. Unele turometre au doua linii, cea de jos […]

Linie de mijloc

Linia de mijloc reprezinta linia care inconjoara corpul masinii si care este are ca limita de partea de jos a geamurilor.

Limuzina

Limuzina reprezinta automobilul inchis, condus de catre un sofer care este separat de pasageri printr-un paravan de sticla. Este, in general, un vehicul lung ce face parte din clasa automobilelor de lux date fiind dotarile extravagante de care beneficiaza.