Acte necesare evaluare pentru impozitare

Pentru a putea realiza o evaluare pentru impozitare (conform GEV 500) avem nevoie de urmatoarele documente (copii):
– act de proprietate;
– releveu cadastral, plan de arhitectura sau schita constructiei;
– carte de identitate sau pasaport pentru contribuabili persoane fizice sau certificat de inregistrare la Registrul Comertului (CUI) pentru persoane juridice.

In cazul unei utilizari mixte a spatiului, in plus, avem nevoie de urmatoarele documente (copii):
– contract de inchiriere sau comodat;
– certificat de inregistrare la Registrul Comertului (CUI) al comodatarului.

Suplimentar, daca exista, se pot solicita urmatoarele documente (copii):
– incheiere de intabulare;
– extras de Carte Funciara;
– autorizatie de construire;
– proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.