Evaluatori active necorporale

Evaluatori active necorporale. Definitii, competente, proceduri de lucru.