Evaluare

Evaluarea reprezinta in esenta procesul de estimare a valorii.
Evaluarea
este un proces complex de determinare a unui tip de valoare, a unui tip de proprietate, la o anumita data si concretizata in raportul de evaluare.
Evaluarea
este o determinare si nu un calcul exact al unei valori printr-o formula matematica sau printr-o cuantificare precisa. Procesul de evaluare impune aplicarea rationamentului profesional al evaluatorului.

Rapoartele de evaluare sunt intocmite respectand Standardele Internationale de Evaluare (IVS), Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator si modelul cadru adoptat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) si Asociatia Nationala a Bancilor (ARB).

In activitatea de evaluare, etalonul profesional pentru expertii evaluatori il reprezinta a�?Standardele Internationale de Evaluarea�?, ale caror principii de Evaluare sunt General Acceptate.
Ghidandu-se dupa aceste Standarde, evaluatorul raspunde cerintelor pietii prin evaluari credibile, care sa conduca la satisfacerea cerintelor cumparatorilor si vanzatorilor.

Evaluarea este o activitate efectuata de experti evaluatori profesionisti, care respecta principii, metode, standarde profesionale si etice specifice, prin care se estimeaza o valoare pentru dreptul de proprietate respectiv (teren, constructii, amenajare), care sa fie cat mai apropiata de valoarea recuperata de piata in urma tranzactiilor.

Procesul de evaluare se compune dintr-un set de proceduri coerente si ordonate, care are ca finalitate estimarea valorii.

Abordari in evaluare

In cadrul procesului de evaluare sunt recunoscute trei abordari ale valorii. Cele trei abordari ale valorii, continute in Standardele Internationale de Evaluare, sunt:
– abordarea prin comparatia vanzarilor (sau comparatia de piata);
– abordarea prin venit (capitalizarea sau actualizarea venitului);
– abordarea prin costul de inlocuire net (sau pe baza de active in cazul evaluarii intreprinderii).
Fiecare abordare in evaluare se bazeaza pe principiul substitutiei, conform caruia atunci cand mai multe bunuri sau servicii similare sunt disponibile, cel cu pretul cel mai scazut va avea cea mai mare cerere si cea mai raspandita distributie.

Societatea noastra realizeaza urmatoarele tipuri de evaluari:

– evaluarea si reevaluarea proprietatilor imobiliare

terenuri, apartamente, case, vile, cladiri de birouri, spatii comerciale si industriale, constructii agricole, alte constructii speciale, recolte, fond forestier, depozite minerale, resurse naturale atasate terenului

– evaluarea si reevaluarea bunurilor mobile si auto:

automobile, autoturisme, autovehicule, masini, utilaje, echipamente, stocuri, obiecte de inventar, mobilier, licente, brevete de inventii, modele si desene industriale, marci, website-uri, colectii

– evaluarea activelor financiare:

actiuni, obligatiuni, titluri de valoare

– evaluarea intreprinderilor, firmelor si afacerilor:

societati comerciale, hoteluri, restaurante, statii de benzina, cazinouri, teatre si cinematografe

Cladiri si constructii speciale ce pot face obiectul procesului de evaluare/reevaluare pentru raportare financiara sau impozitare:

– Cladiri industriale din industria materialelor de constructii. industria metalurgica si siderurgica, industria chimica, industria alimentara;
– Cladiri industriale cu caracter provizoriu, cu structura usoara (baraci, soproane, etc.);
– Centrale hidroelectrice, statii si posturi de transformare, statii de conexiune, centrale termoelectrice si nuclearo-electrice. Cladirea reactorului;
– Piste si platforme pentru productie; sonde de titei, gaze, sare; platforme marine de foraj si extractie. Turnuri de extractie miniere;
– Galerii, planuri inclinate, rampe de put. Puturi de mina;
– Structuri de sustinere, esafodaje, estacade si culoare pentru transportoare cu banda. Culee de ancorare;
– Rampe de incarcare a�� descarcare. Constructii miniere subterane pentru personal; gari si remize; statii de pompare. statii de compresoare; canale pentru aeraj si gaze arse. Suitori-coboratori, rostogoluri si buncare miniere subterane;
– Cosuri de fum. Turnuri de racire;
– Iazuri pentru decantarea sterilului. Camere de fum, de desprafuire, camere Reiser. Lucrari de constructii de decoperta pentru exploatari miniere;
– Cladiri agrozootehnice. Constructii agricole usoare (baraci, magazii, soproane. cabane);
– Depozite de ingrasaminte minerale sau naturale (constructii de compostare). Silozuri pentru furaje;
– Silozuri pentru depozitarea si conservarea cerealelor. Patule pentru depozitarea porumbului si a altor produse agricole. Constructii pentru cresterea animalelor sau pasarilor, padocuri;
– Helestee, iazuri, lacuri, bazine. ecluze, ascensoare, jgheaburi, si treceri in cascada pentru cresterea pestilor. Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole. Sere, solarii, rasadnite si ciupercarii;
– Cladiri pentru transporturi: autogari, gari, statii pentru metrou, aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere;
– Infrastructura pentru transport feroviar cu ecartament normal si larg. Infrastructura cu ecartament normal pentru metrou. Infrastructura cu ecartament inclusiv forestier. Infrastructura cu ecartament ingust minier si pentru depouri locomotiva. Infrastructura si statii tramvaie;
– Retele electrice de contact pentru tractiune electrica, pentru linii de cale ferata, pentru linii de tramvai si troleibuze, pentru linii de cale ferata miniera;
– Constructii accesorii pentru transporturi feroviare: canale de coborat osii, fundatii de placi turnate si pod bascula, canale de zgura. Peroane acoperite. Peroane descoperite. Treceri de nivel, cu sau fara instalatii. Port gabarit, cheiuri de incarcare – descarcare, constructii pentru alimentare si revizie locomotive. Aparate de cale;
– Infrastructura de drumuri (publice, industriale, agricole) cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, pavaje, parapete, marcaje de circulatie), cu imbracaminte din pamant compactat sau stabilizat, balast sau macadam, beton asfaltic, pavaj de piatra, beton de ciment. Infrastructura drumurilor forestiere;
– Piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule. Constructii aeroportuare. Cheiuri si estacade pentru acostarea navelor. Ddocuri uscate. Cale pentru montarea si lansarea navelor;
– Canale pentru navigatie. Constructii accesorii pentru transporturi rutiere si aeriene. Constructii accesorii pentru transporturi pe apa. Ziduri de sprijin;
– Linii de funiculare pentru exploatari miniere si industriale, statii si constructii de protectie. Linii de funiculare pentru persoane, statii si constructii de protectie. Linii de funiculare de tip usor. Planuri inclinate supraterane;
– Poduri, podete, viaducte, pentru transporturi feroviare si rutiere, apeducte. Pasarele. Tunele;
– Cladiri pentru posta, telecomunicatii, centrale telefonice, statie de emisie radio, studiouri pentru radio si televiziune. Linii si cabluri aeriene de telecomunicatii;
– Retele subterane de telecomunicatii. Suport de transmisie de telecomunicatii internationale pe sistem de cabluri cu fibra optica (submarine);
– Platforme, turnuri si piloni metalici pentru antene de radiotelefonie, telefonie mobila, radio si TV. Antene de emisie pentru radiotelefonie, telefonie mobila, radio, TV, linii de alimentare pentru antene. Cabine telefonice. Constructii usoare pentru telecomunicatii (baraci, magazii, soproane, cabane);
– Baraje si constructii accesorii. Diguri de aparare si compartimentare. Diguri de dirijare a curentilor de apa. Pinteni si Praguri. Traverse de colmatare. Consolidari de maluri (anrocamente, casoaie, cleonaje);
– Canale de irigatie. Pereuri. Constructii hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, platforme meteorologice, inclusiv cladirile care le adapostesc. Constructii usoare. Lacuri artificiale de acumulare;
– Cladiri pentru centre de afaceri;
– Cladiri comerciale pentru depozitare a�� comercializare si distributie. Magazine;
– Constructii pentru depozitarea marfurilor de larg consum, a marfurilor industriale, a materialelor de constructii si a produselor agricole (platforme). Depozite subterane. Lagare pentru depozitarea materialului lemnos. Depozite exterioare;
– Constructii pentru depozitarea si comercializarea produselor petroliere (benzinarii). Constructii pentru depozitarea explozibililor, carburantilor si lubrifiantilor. Silozuri pentru produse industriale. Silozuri si buncare pentru agregate minerale, minereuri, carbuni, materiale pulverulente (ciment, var, ipsos);
– Rezervoare si bazine pentru depozitare. Constructii speciale pentru depozitat alimente. Bordeie. Ghetarii;
– Platforme pentru depozitare si activitati comerciale. Tancuri, rezervoare, budane si butoaie pentru depozitarea bauturilor;
– Rampe de incarcare. Constructii usoare pentru afaceri, comert, depozitare (baraci, magazii, soproane). Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor si datelor;
– Cladiri de locuit, hoteluri si camine. Cladiri pentru locuinte sociale, moteluri si camine, amplasate in centre industriale;
– Constructii pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement. Case de sanatate, bai publice, baze de tratament. Imprejmuiri;
– Cladiri administrative. Centrale termice. Puncte termice;
– Constructii suport pentru panouri de afisare si publicitate, turnuri de ceas. pergole, turnuri de paza si alte amenajari. Terenuri de sport;
– Retele de alimentare sau iluminat si linii de transport a energiei electrice. Instalatii electrice de forta;
– Puturi sapate. Puturi forate. Drenuri pentru alimentare cu apa. Santuri drenante cu filtru invers pentru alimentari cu apa, drenuri tubulare pentru desecari;
– Captari de izvoare. Prize fixe de apa. Canale pentru alimentare cu apa sau evacuarea apelor.