Standarde de evaluare

Standardele de evaluare a bunurilor, editia 2018. Acestea au intrat in vigoare incepand cu data de 01.01.2018

Conferinta Nationala ANEVAR a aprobat prin hotararea nr. 3/2017, Standardele de evaluare a bunurilor, editia 2018, obligatorii pentru desfasurarea activitatii de evaluare in Romania, formate din:

Standarde generale

SEV 100 – Cadrul general (IVS Cadrul general)
SEV 101 – Termenii de referinta ai evaluarii (IVS 101)
SEV 102 – Implementare (IVS 102)
SEV 103 – Raportare (IVS 103)
SEV 104 – Tipuri ale valorii

Standarde pentru active

Bunuri imobile

SEV 230 – Drepturi asupra proprietatii imobiliare (IVS 230)
SEV 232 – Evaluarea proprietatii generatoare de afaceri
SEV 233 – Investitia imobiliara in curs de construire (IVS 233)
SEV 310 – Evaluari ale drepturilor asupra proprietatii imobiliare pentru garantarea imprumutului (IVS 310)
SEV 320 – Estimarea valorii de investitie pentru investitori individuali (EVA 5)
SEV 330 – Evaluarea bunurilor imobile in contextul Directivei privind administratorii de fonduri de investitii alternative (EVA 7)
SEV 340 – Evaluarea bunurilor imobile si eficienta energetica (EVA 8)
GEV 500 – Determinarea valorii impozabile a cladirilor
GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile

Intreprinderi, fond de comert si alte active necorporale

SEV 200 – Intreprinderi si participatii la intreprinderi (IVS 200)
SEV 210 – Active necorporale (IVS 210)
GEV 600 – Evaluarea intreprinderii

Bunuri mobile

SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220)
GEV 620 – Evaluarea bunurilor mobile de natura masinilor, echipamentelor, instalatiilor si stocurilor

Actiuni si alte instrumente financiare

SEV 250 – Instrumente financiare (IVS 250)

Standarde pentru utilizari specifice

SEV 300 – Evaluari pentru raportarea financiara (IVI 300)
SEV 400 – Verificarea evaluarii
SEV 450 – Estimarea valorii de asigurare (EVA 4)
GEV 520 – Evaluarea pentru garantarea imprumutului

 

Glosar 2018