Evaluare pentru raportare financiara

Legea contabilitatii din Romania si Standardele Internationale de Raportare Financiara  (IFRS) prevad obligativitatea reevaluarii activelor fixe corporale detinute de societate, in scopul determinarii valorii juste a acestora la data bilantului.

Procesul de evaluare respecta intocmai Standardele de evaluare a bunurilor valabile la data de referinta a evaluarii.

Standarde specifice: SEV 300 Evaluari pentru raportare financiara

Evaluarea pentru raportarea financiara presupune estimarea valorii juste ca si tip al valorii iar data evaluarii pentru inregistrarea in situatia financiara este in mod uzual data la care se incheie exercitiul financiar al entitatii in cauza, cu precadere data de 31 decembrie.