Evaluatori firme

Expertii evaluatori de intreprinderi (afaceri) realizeaza rapoarte de evaluare pentru toate tipurile de proprietati imobiliare, bunuri mobile, active necorporale, active financiare.
Specializarea de expert evaluator de intreprinderi se obtine in urma parcurgerii cursurilor si a sustinerii examenului de “expert evaluator – evaluarea intreprinderii”.
Calitatea de expert evaluator de intreprinderi se dovedeste cu legtimatia si parafa vizate pe anul in curs.
Expertii evaluatori de intreprinderi detin polite de asigurare pentru raspundere profesionala, valoare politei de asigurare putand varia intre 10.000 EUR si 1.000.000 EUR, in functie de numarul si complexitatea rapoartelor de evaluare realizate.