Evaluatori imobiliari

Evaluator imobiliar este acea persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniul imobiliar, competenta in evaluare pe piata imobiliara, care cunoaste, intelege si poate pune in aplicare in mod corect acele metode si tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efecuarea unei evaluari credibile in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, si care este membru al unei asociatii nationale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publica, avand calitatea de expert evaluator imobiliar independent.

Expertii evaluatori imobiliari realizeaza rapoarte de evaluare pentru toate tipurile de proprietati imobiliare: terenuri, cladiri civile si industriale, constructiii speciale.

Specializarea de expert evaluator imobiliar se obtine in urma parcurgerii cursurilor si a sustinerii examenului de “expert evaluator – evaluarea proprietatilor imobiliare”.

Calitatea de expert evaluator imobiliar se justifica cu legitimatia si parafa vizate pe anul in curs.

Expertii evaluatori imobiliari detin polite de asigurare pentru raspundere profesionala, valoarea politei de asigurare putand varia intre 10.000 EUR si 1.000.000 EUR in cazul expertilor evaluatori-persoane fizice, respectiv intre 50.000 EUR si 1.000.000 EUR in cazul expertilor evaluatori-persoane juridice.

Evaluatorii imobiliari incheie politele de asigurare la o anumita valoare in functie de numarul si complexitatea rapoartelor de evaluare realizate, precum si in functie de valoarea proprietatilor imobiliare care fac obiectul raportului de evaluare.