Evaluare pentru asigurare

Valoarea de asigurare este estimata in scopulĀ  stabilirii obligatiei ce-i revine unui asigurator in cazul in care bunurile sunt deteriorate sau distruse.