Evaluatori active financiare

Expertii evaluatori de active financiare realizeaza rapoarte de evaluare pentru toate tipurile de valori mobiliare: actiuni, obligatiuni, parti sociale, alte titluri de valoare.
Specializarea de active financiare se obtine in urma parcurgerii cursurilor si a sustinerii examenului de “expert evaluator – evaluarea activelor financiare”.
Calitatea de expert evaluator de active financiare se dovedeste cu legtimatia si parafa vizate pe anul in curs.
Expertii evaluatori de active financiare detin polite de asigurare pentru raspundere profesionala, valoare politei de asigurare putand varia intre 10.000 EUR si 1.000.000 EUR, in functie de numarul si complexitatea rapoartelor de evaluare realizate.