Raport de evaluare auto nr. RA12051400028

Evaluare autovehicule de tip autoturisme
Marci auto evaluate Mercedes Benz
Valoare totala estimata 23.090 EUR
Data evaluarii 14.05.2012
Evaluare pentru garantare leasing
Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto – autorizat ANEVAR, UNEAR