Raport de evaluare auto nr. RA12051400027

Evaluare autovehicule de tip autoturisme
Marci auto evaluate Mercedes Benz
Valoare totala estimata 25.530 EUR
Data evaluarii 14.05.2012
Evaluare pentru garantare leasing
Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto – autorizat ANEVAR, UNEAR