Standarde Internationale de Raportare Financiara

Standarde Internationale de Raportare Financiara cuprind: Standardele Internationale de Raportare Financiara, Standardele Internationale de Contabilitate, Interpretarile elaborate de Comitetul pentru Interpretarea Raportarii Financiare Internationale (IFRIC) sau de fostul Comitet de Interpretare (SIC).