Raport de evaluare


Raportul de evaluare
contine toata expertiza, munca, eforturile, cunostintele si experienta unui expert evaluator imobiliar.

Raportul de evaluare este instrumentul prin care evaluatorul imobiliar comunica clientului, sau altei persoane desemnate de acesta, rezultatele si concluziile evaluarii imobiliare.

Raportul de evaluare trebuie sa contina obligatoriu anumite capitole care sunt descrise in Standardele Internationale de Evaluare, pe care Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) le-a adoptat si in conformitate cu care expertii evaluatori isi desfasoara activitatea.
Modul de ordonare al acestora in cadrul raportului sunt lasate la libera alegere a evaluatorului, din acest punct de vedere standardul fiind destul de flexibil.

Raportul de evaluare trebuie sa se bazeze pe o investigatie cuprinzatoare, sa aiba o organizare logica, o argumentatie solida si o exprimare clara.

Raportul de evaluare este un document care, prin modul de prezentare si terminologia sa, trebuie sa exprime o opinie clara, neechivoca si suficient de detaliata pentru a garanta ca informeaza corect despre toate aspectele-cheie si ca nu poate da nastere la neintelegeri asupra situatiei reale si asupra valorii estimate a proprietatii evaluate.

Tipul, continutul si dimensiunea unui raport de evaluare variaza in functie de destinatar, de cerintele legale, de tipul de proprietate, de natura si complexitatea misiunii de evaluare.
Raportul de evaluare trebuie sa explice metodologia de evaluare, procesele analitice care au fost parcurse in cursul evaluarii si sa prezinte informatiile semnificative care au fost folosite in analiza.
Raportul de evaluare poate fi verbal sau scris.
Raportul de evaluare scris reprezinta rezultatul unei evaluari, comunicat clientului in scris, inclusiv sub forma electronica. Raportul de evaluare scris este un document narativ detaliat, care sa contina toate materialele pertinente examinate si analizele realizate pentru a ajunge la concluzia privind valoarea sau poate fi un document narativ sintetizat cum ar fi actualizarea periodica a valorii, format tip utilizat de catre guvern sau de alte agentii.
Raportul de evaluare verbal reprezinta rezultatul unei evaluari, comunicat verbal unui client sau prezentat in justitie ca marturie de expert sau depozitie. Un raport de evaluare comunicat verbal unui client trebuie sa fie sustinut de un dosar de lucru si urmat de un rezumat scris al evaluarii.

Raportul de evaluare trebuie sa fie obiectiv si evaluatorul trebuie sa se asigure ca nu exista conflicte de interese, nu este influentat de presiuni din partea clientului sau a unei terte persoane, pentru a prezenta un rezultat predestinat al evaluarii.

Forma raportului de evaluare va avea in vedere informatiile specifice primite de evaluator de la client si scopurile utilizarii evaluarii de catre acesta.

Scopul pentru care se alcatuieste un raport de evaluare este extrem de important pentru continutul si forma acestuia, precum si pentru logica exprimarii unei anumite concluzii de catre evaluator.

Evaluatorul are obligatia de a realiza un raport de evaluare transparent si coerent, pentru a evita inducerea in eroare sau confuzia beneficiarului. In analiza rezultatelor care se obtin se tine cont de urmatoarele principii: valoarea este subiectiva; valoarea este o predictie; evaluarea este comparatie, orientare pe piata.

Criteriile pe baza carora se ajunge la estimarea valorii finale fundamentate si semnificative sunt: adecvarea, precizia, cantitatea de informatii. Opinia evaluatorului este perceptia acestuia referitor la cel mai probabil pret intr-o tranzactie obiectiva.