Raport de evaluare auto nr. RA12121100033

Evaluare autovehicule de tip autoutilitare
Marci auto evaluate: Man
Valoare estimata 44.800 EUR
Data evaluarii 11.12.2012
Evaluare pentru garantare bancara
Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto – autorizat ANEVAR, UNEAR