Raport de evaluare auto nr. RA12061200029

Evaluare autovehicule de tip autoutilitara
Marci auto evaluate MAN
Valoare estimata 37.200 EUR
Data evaluarii 12.06.2012
Evaluare pentru garantare bancara
Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto – autorizat ANEVAR, UNEAR