Raport de evaluare auto nr. RA12052400063

Evaluare autovehicule de tip autoutilitare, autovehicule de transport
Marci auto evaluate MAN
Valoare totala estimata 30.200 EUR
Data evaluarii 24.05.2012
Evaluare pentru garantare bancara
Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto – autorizat ANEVAR, UNEAR