Raport de evaluare auto nr. RA12052100056

Evaluare autovehicule de tip autoturisme
Marci auto evaluate Mercedes Benz
Valoare totala estimata 49.380 EUR
Data evaluarii 21.05.2012
Evaluare pentru garantare leasing
Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto – autorizat ANEVAR, UNEAR