Raport de evaluare auto nr. RA12051800049

Evaluare autovehicule de tip autoutilitare, autovehicule de transport
Marci auto evaluate DAF
Valoare totala estimata 93.564 EUR
Data evaluarii 18.05.2012
Evaluare pentru garantare bancara
Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto – autorizat ANEVAR, UNEAR