Raport de evaluare auto nr. R12011100008

Evaluare autovehicule de tip autoturisme
Marci auto evaluate BMW
Valoare totala estimata 116.050 EUR
Data evaluarii 11.01.2012
Evaluare pentru garantare bancara
Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto – autorizat ANEVAR, UNEAR