Evaluarea costului de oportunitate al capitalului – SPIC D21 organizat pe data de 31 mai 2010

Evaluarea costului de oportunitate al capitalului a?? SPIC D21 sustinut de prof. univ. dr. Ana Maria Ciobanu.
Evenimentul la care sunt invitati sa se inscrie toti evaluatorii interesati va fi organizat pe 31 mai 2010 cu spijinul Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania – ANEVAR si a Institutului Roman de Cercetare in Evaluare – IROVAL.
Obiectivul seminarului online de instruire continua D21 a?? Evaluarea costului de oportunitate al capitalului este acela de a furniza informatiile necesare evaluatorilor ce se confrunta cu problema estimarii ratei de actualizare in evaluarea diverselor active si intreprinderi prin intermediul tehnicii de actualizare a fluxurilor viitoare de numerar.
In cadrul acestui seminar sunt prezentate metodele de evaluare a costului de oportunitate al capitalului, oferindu-se solutii in ceea ce priveste fundamentarea ratei de actualizare.
Avand in vedere impactul ridicat pe care il are rata de actualizare asupra nivelului valorii estimate a unui activ sau intreprinderii este necesara o cat mai corecta fundamentare si estimare a acesteia. In acest sens, seminarul isi propune prezentarea si clarificarea urmatoarelor aspecte cu care se confrunta evaluatorii in practica estimarii ratei de actualizare:
– Identificarea modelului adecvat de estimare a costului capitalurilor proprii;
– Stabilirea ratei fara risc;
– Estimarea primei de risc de tara;
– Cuantificarea primei de risc a pietei;
– Estimarea riscului sistematic al investitiei in activul sau intreprinderea evaluata;
– Cuantificarea si evaluarea riscurilor specifice ale activului/intreprinderii;
– Estimarea costului datoriilor;
– Stabilirea ponderilor capitalurilor atrase in estimarea costului mediu ponderat al capitalului;
– Identificarea corespondentei ce ar trebui sa existe intre rata de actualizare si tipul de flux de numerar previzionat;
– Ajustarea ratei de actualizare pentru a fi exprimata in aceeasi moneda in care au fost previzionate fluxurile de numerar.
In cadrul seminarului se pune accentul atat pe prezentarea aspectelor metodologice de calcul a indicatorilor pe care se bazeaza estimarea ratei de actualizare, dar si pe aspectele cu care evaluatorii se confrunta in practica privind selectarea informatiilor din diverse baze de date si prelucrarea acestora.
Prin exemple de calcul diverse vor fi prezentate modalitatile prin care informatiile preluate din diverse baze de date sunt prelucrate in vederea estimarii ratei de actualizare utilizata pentru evaluarea unui activ sau intreprinderi in abordarea prin venit.
Modalitatea de desfasurare: predare on-line.
Expertii evaluatori inscrisi la seminar vor accesa o platforma on-line pe baza unei parole, intr-un interval orar specificat, urmand sa audieze in timp real prelegerea sustinuta de lectorul ANEVAR si avand posibilitatea de a adresa intrebari.
Seminarul se va desfasura luni, 31 mai 2010, intre orele 14 – 20, prin intermediul platformei tehnice puse la dispozitia ANEVAR de firma a?zSEMINARII ONLINEa??.
Inscrierile se pot face pana la data de 26 mai 2010, la centrele teritoriale iar plata contributiei de participare ( 150 lei) se va efectua fie prin ordin de plata, in contul ANEVAR deschis la BCR Sector 1, cod IBAN – RO 95 RNCB 0072 0111 0862 0001, cu mentiunea Seminar D21, cod M045, fie la Centrele Teritoriale.
Fiecare evaluator care doreste sa participe la acest seminar se poate inscrie completand un formular care se gaseste pe site-ul ANEVAR.
Evaluatorii inscrisi vor primi un cod de acces si vor fi instruiti de catre firma a?zSEMINARII ONLINEa??, care va acorda asistenta pe tot parcursul desfasurarii seminarului.
Suportul de seminar si prezentarile in Power Point pot fi disponibile ulterior de pe site-ul www.seminariionline.ro.
La finalul seminarului se va sustine un test constand in 20 de intrebari, cu o durata de rezolvare de 30 de minute, al carui rezultat va fi obtinut in timp real.
Seminarul se echivaleaza cu 8 ore de pregatire continua.