Standarde de evaluare

Standarde de evaluare in vigoare, incepand cu 01.07.2015

Conferinta Nationala a adoptat, prin hotararea nr. 2/20 martie 2015, Standardele de evaluare obligatorii pentru membrii Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, formate din:

Standardele de Evaluare SEV, compuse din:
SEV 100 – Cadrul general (IVS Cadrul general)
SEV 101 – Termenii de referinta ai evaluarii (IVS 101)
SEV 102 – Implementare (IVS 102)
SEV 103 – Raportare (IVS 103)
SEV 200 – Intreprinderi si participatii la intreprinderi (IVS 200)
SEV 210 – Active necorporale (IVS 210)
SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220)
SEV 230 – Drepturi asupra proprietatii imobiliare (IVS 230)
SEV 232 – Evaluarea proprietatii imobiliare generatoare de afaceri
SEV 233 – Investitia imobiliara in curs de construire (IVS 233)
SEV 250 – Instrumente financiare (IVS 250)
SEV 300 – Evaluari pentru raportarea financiara (IVS 300)
SEV 310 – Evaluari ale drepturilor asupra proprietatii imobiliare pentru garantarea imprumutului (IVS 310)
SEV 320 – Estimarea valorii de investitie pentru investitori individuali (EVA 5)
SEV 330 – Evaluarea bunurilor imobile in contextul Directivei privind administratorii de fonduri de investitii alternative (EVA 7)
SEV 340 – Evaluarea bunurilor imobile si eficienta energetica (EVA 8)
SEV 400 – Verificarea evaluarii
SEV 450 – Estimarea valorii de asigurare (EVA 4)

Ghidurile de evaluare GEV, compuse din:
GEV 500 – Determinarea valorii impozabile a unei cladiri
GEV 520 – Evaluarea pentru garantarea imprumuturilor
GEV 530 – Determinarea valorii pe termen lung a unui bun imobil
GEV 600 – Evaluarea intreprinderii
GEV 620 – Evaluarea masinilor, echipamentelor si instalatiilor
GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile

Glosar 2015