Verificarea evaluarilor – instructiuni de aplicare

In efectuarea unei verificari a evaluarii, evaluatorul verificator:
– va identifica clientul si utilizatorii desemnati ai verificarii evaluarii, utilizarea desemnata a opiniilor si concluziilor evaluatorului verificator si scopul misiunii;
– va identifica proprietatea subiect, data verificarii evaluarii, proprietatea si dreptul asupra proprietatii evaluate in raportul verificat, data raportului verificat, data efectiva pentru care este valabila opinia din raportul verificat si evaluatorul (evaluatorii) care au intocmit raportul verificat;
– va identifica sfera procesului de verificare ce trebuie efectuat;
– va identifica toate ipotezele si conditiile limitative in verificarea evaluarii;
– va formula o opinie cu privire la caracterul complet al raportului verificat, in functie de tematica aplicabila in cazul misiunii;
– va formula o opinie cu privire la adecvarea si relevanta evidenta a datelor si ale oricaror ajustari ale informatiilor;
– va formula o opinie referitoare la adecvarea metodelor si tehnicilor folosite si va arata motivele pentru aprobarea raportului verificat sau pentru orice dezacord fata de raportul verificat; si
– va formula o opinie care sa arate ca analizele, opiniile si concluziile activitatii verificate sunt adecvate, rezonabile si argumentate.

In raportarea rezultatelor verificarii unei evaluari, evaluatorul verificator:
– va mentiona identitatea clientului si a utilizatorilor desemnati, utilizarea desemnata a rezultatelor misiunii si scopul misiunii;
– va mentiona informatiile care trebuie identificate, in conformitate cu paragrafele de mai sus;
– va mentiona natura, amploarea si detalierea procesului de verificare efectuat;
– va formula opiniile, motivele si concluziile prevazute in paragrafele 5.1.5a??5.1.8 de mai sus;
– va indica daca sunt incluse toate informatiile pertinente cunoscute; si
– va include, in raportul de verificare, o declaratie de conformitate semnata.

Evaluatorul verificator nu va lua in considerare evenimentele care afecteaza proprietatea sau piata, care au avut loc dupa o evaluare, ci numai acele informatii care erau disponibile pe piata la data evaluarii.

Evaluatorul verificator trebuie sa explice integral motivele acordului sau cu concluziile din raportul de evaluare verificat sau dezacordului sau fata de acele concluzii.
Cand evaluatorul verificator este de acord cu concluziile unui raport de evaluare, motivele acestui acord trebuie explicate si prezentate integral.
Cand evaluatorul verificator nu este de acord cu concluziile unui raport de evaluare, motivele acestui dezacord trebuie explicate si prezentate integral.
Cand evaluatorul verificator nu se afla in posesia tuturor faptelor si informatiilor pe care evaluatorul s-a bazat, evaluatorul verificator trebuie sa prezinte limitarile concluziilor sale.

In cazul in care sfera misiunii de verificare intreprinsa este suficienta pentru a reprezenta o noua evaluare, o astfel de evaluare trebuie sa fie in conformitate cu cerintele Standardelor de Evaluare ANEVAR si cu Codul deontologic ANEVAR al profesiei de evaluator.