3.0 Definitii (Evaluarea proprietatilor din industria extractiva)

3.1 Industria extractiva. Acele activitati implicate in gasirea, extractia si in procesele asociate resurselor naturale, localizate pe, in sau langa scoarta pamantului. Cuprinde industria miniera si industria petrolului. Nu include sectorul de industrie aferent extractiei apei din pamant, dar include extractia fluidelor geotermale, pentru continutul lor energetic.

3.2 Proprietate sau arie de explorare. Un drept real imobiliar asupra unei proprietati ce contine minereuri sau petrol, care este prospectata pentru depozitele acumulate de minereu sau petrol, dar pentru care viabilitatea economica nu a fost demonstrata.

3.3 Studiu de fezabilitate in industria extractiva. Un studiu cuprinzator al acumularilor de minerale sau petrol, in care sunt luati in considerare, cu suficiente detalii, toti factorii geologici, ingineresti, operationali, economici, de marketing, de mediu si alti factori relevanti. Studiul poate fi utilizat ca baza pentru o decizie finala, de catre o institutie financiara interesata sa continue sau sa finanteze dezvoltarea prospectarii proprietatii pentru productia de minerale sau titei. Vezi si Studiu de prefezabilitate.

3.4 Mineral. Orice material natural folositor si/sau avand o valoare intrinseca, stabilita de umanitate si gasit in sau pe scoarta pamantului. Pentru scopul acestui GE, mineralele includ si minerale metalice, minerale industriale, pietris, pietre pretioase si combustibili minerali; dar mineralele nu includ petrolul, care este definit separat.

3.5 Rezerva minerala. Asa cum este definita, de catre Comitetul International pentru Standarde de Raportare a Rezervelor Minerale (CRIRSCO): a?zpartea unei resurse minerale cuantificata sau presupusa, care poate fi extrasa economic din mina. Include materialele nevaloroase si alocarile pentru pierderi care pot interveni cand materialul este extras din mina. Estimarile adecvate pot include studii de fezabilitate, in care au fost realizate si incluse consideratii referitoare la acestea si modificari reale, presupunand factori de extractie din mina, metalurgici, economici, de marketing, legali, de mediu, sociali si guvernamentali. La momentul raportarii, aceste aprecieri demonstreaza ca extractia a fost justificata. In vederea cresterii increderii, rezervele minerale sunt clasificate in rezerve minerale probabile si rezerve minerale certea??.

Catalogul Clasificarii Natiunilor Unite (UNFC) defineste similar rezervele minerale si subdiviziunile sale, aplicand sistemul de coduri al UNFC. Entitatile care au ales sa adopte definitiile UNFC sau alte definitii ale rezervei minerale, pentru rapoartele financiare publice sau pentru scopurile raportarii statutare, trebuie sa reconcilieze rezervele minerale cu categoriile CRIRSCO, respectiv rezervele minerale probabile si certe pentru scopul evaluarii.

3.6 Resursa minerala. Conform definitiei date de CRIRSCO: a?zo concentrare sau depozitare a unui material cu un interes economic intrinsec, in sau pe scoarta pamantului (depozit), in asemenea forma si cantitate, incat sunt necesare prospectari rezonabile pentru eventuala extractie economica. Localizarea, cantitatea, gradul, caracteristicile geologice si continuitatea unei resurse minerale sunt cunoscute, estimate sau interpretate din cunostintele si evidentele geologice specifice. Dupa certitudinea lor, resursele minerale sunt clasificate in categoriile: presupuse, descoperite si cuantificate. Portiunile depozitului care nu au prospectiuni rezonabile pentru o eventuala extragere economica, nu trebuie incluse in resursele minerale.a??

Catalogul Clasificarilor Natiunilor Unite (UNFC) defineste similar resursele minerale si sub- diviziunile lor, aplicand sistemul de codare UNFC. Pentru scopul acestui GE, clasificarea minereurilor, conform categoriei G4 UNFC (a?zStudiul de recunoasterea??), este exclusa din resursa minerala. Entitatile care adopta UNFC sau alte definitii ale resurselor minerale, pentru scopul raportarii financiare publice sau raportari statutare, trebuie sa reconcilieze resursele minerale cu categoriile CRISCO de resurse minerale presupuse, descoperite si cuantificate pentru scopul evaluarii.

3.7 Industria miniera. Entitatile implicate in explorarea mineralelor, minerit, procesarea si marketingul mineralelor.
Acest GE nu se refera si la activele prin care se face rafinarea metalelor sau la instalatiile de procesare a mineralelor, cum ar fi activele implicate in distributia metalelor rafinate, pana la fabricarea metalelor sau in productia de minerale, pana la piata finala.

3.8 Petrol. Orice substanta naturala continand hidrocarbon in stare gazoasa, lichida sau solida. Produsele petroliere primare sunt titeiul si gazul natural.

3.9 Industria petrolului. Entitatile implicate in explorari pentru petrol si in extractia, procesarea, rafinarea si marketingul titeiului si gazelor asociate. Acest GE nu se refera si la activitatile din avalul procesarii sau rafinarii petrolului si gazelor naturale, cum ar fi activele implicate in distributia produselor petroliere rafinate catre retaileri.

3.10 Rezerve petrolifere. Conform definitiei date de catre Societatea Inginerilor Petrolieri (SPE) si Congresul Mondial al Petrolului (WPC): a?zacele cantitati de petrol, care sunt anticipate sa fie recuperate comercial din acumularile cunoscute, incepand cu o anumita data. Toate rezervele de petrol estimate implica cateva grade de incertitudine. Incertitudinea depinde mai ales de numarul datelor credibile, geologice si ingineresti, disponibile la momentul estimarii si interpretarii acestor date. Gradul de incertitudine poate fi comunicat prin plasarea rezervelor in una sau doua clasificari principale, fie certe, fie incerte. Rezervele incerte sunt mai putin sigur de a fi obtinute decat rezervele certe si pot fi mai departe subclasificate ca rezerve probabile si posibile, care sa denote cresterea progresiva a nesigurantei obtinerii lora??. Rezervele certe pot fi impartite in categoriile exploatate si neexploatate.
Cadrul Clasificarilor Natiunilor Unite (UNFC) defineste similar rezervele petrolifere si sub- diviziunile lor, aplicand sistemul de codificare UNFC.

3.11 Resurse petrolifere. Pentru scopul acestui GE, resursele petrolifere contin numai rezervele de petrol si resursele contingente. Resursele contingente, asa cum sunt definite de catre Societatea Inginerilor Petrolisti (SPE)/Congresul Mondial al Petrolului (WPC), impreuna cu Asociatia Americana a Geologilor Petrolieri (AAPG), sunt: a?zacele cantitati de petrol, care la o anumita data, sunt estimate sa fie potential obtinute din acumularile cunoscute, dar care nu sunt considerate inca a fi exploatabile comerciala??.
Cadrul Clasificarilor Natiunilor Unite (UNFC) defineste similar resursele petrolifere si sub- diviziunile acestora, aplicand sistemul de codificare UNCF. Pentru scopul acestui GE, acumularile de petrol clasificate in categoria G4 a UNFC (a?zConditii geologice potentialea??) sunt excluse din resursele petrolifere.

3.12 Studiu de prefezabilitate in industria extractiva. Studiul unui depozit de titei sau mineral, in care sunt luati in considerare cu suficiente detalii, toti factorii geologici, ingineresti, operationali, economici, de mediu si alti factori relevanti, pentru a servi ca baza rezonabila pentru decizia de a proceda la un studiu de fezabilitate.

3.13 Redeventa sau a?zvenit din redeventaa?? in industria extractiva. Partea din productie, in bani sau produse, primita de locator, fara a contine cheltuielile de productie. a?zO redeventa suplimentaraa?? este o parte din minereul sau petrolul produs, libera de cheltuielile de productie, platite unei persoane, alta decat locatorul, in plus fata de orice redeventa a locatorului.
3.14 Expert tehnic in industria extractiva (numit expert tehnic in acest GE). O persoana care este responsabila pentru toata evaluarea tehnica, aflata la baza evaluarii in industria extractiva sau numai pentru o parte a acesteia. Un expert tehnic trebuie sa aiba experienta adecvata in aceasta problema, iar in tarile unde se cere prin statut sau legislatie, trebuie sa fie membru sau sa detina o licenta valabila din partea unei organizatii profesionale, care sa aiba autoritatea de a sanctiona membrii sau licentiatii. Un specialist acreditat nu poate sa realizeze toata evaluarea tehnica sau o parte a acesteia, fara sa fie expert tehnic.

3.15 Evaluarea tehnica in industria extractiva. Un document tehnic elaborat de expertii tehnici care sprijina evaluarea industriei extractive si care este o anexa sau formeaza o parte din raportul de evaluare.