Verificarea evaluarilor

O verificare a evaluarii este o verificare a activitatii unui evaluator, efectuata de un alt evaluator, cu rationament profesional impartial.
Din necesitatea de a garanta acuratetea, corectitudinea si calitatea rapoartelor de evaluare, verificarile evaluarilor au devenit o parte integranta a practicii profesionale. Intr-o verificare a evaluarii sunt vizate corectitudinea, consecventa, credibilitatea si completitudinea evaluarilor.
O verificare a evaluarii poate solicita interventia expertilor care poseda cunostinte de specialitate referitoare la costurile de construire, venitul proprietatii, aspectele juridice si de impozitare sau la problemele de mediu.
O verificare a evaluarii ofera o viza de control asupra credibilitatii evaluarii verificate si analizeaza soliditatea acesteia, concentrandu-se asupra:
– adecvarii aparente si relevantei datelor utilizate si a cercetarilor efectuate;
– corectitudinii/adecvarii metodelor si tehnicilor folosite;
– faptului ca analiza, opiniile si concluziile sunt adecvate si credibile;
– faptului ca intregul raport de evaluare respecta sau depaseste principiile de evaluare prezentate in IVS – Cadrul general, editia IVS 2011.

Verificarile evaluarilor se efectueaza din diferite motive, incluzand:
– analiza (due-diligence) solicitata pentru raportarea financiara si managementul activelor;
– marturia de expert judiciar in procedurile si circumstantele legale;
– o baza pentru deciziile in afacere; si
– determinarea faptului ca un raport respecta cerintele reglementate, in cazul in care:
evaluarile sunt utilizate ca parte a procesului de creditare garantat cu ipoteca, mai ales in cazul ipotecilor asigurate sau reglementate de guvern; si
este necesar sa se verifice daca evaluatorii au respectat standardele si cerintele de reglementare din jurisdictia lor.