Raport de evaluare bunuri mobile nr. 13041600063

Evaluare mijloace fixe conform tabel atasat
Valoare estimata 356.600 EUR
Data evaluarii 16.04.2013
Evaluare pentru garantare bancara
Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto – autorizat ANEVAR, UNEAR