Metoda Greenfield

Metoda Greenfield reprezinta metoda de evaluare a unei imobilizari necorporale prin care se deduce costul de achizitie sau de generare interna a activelor contribuitoare din fluxurile de numerar asociate cu utilizarea acelei imobilizari.