Creanta

Creanta reprezinta dreptul creditorului de a pretinde, de la debitorul acestuia, executarea unei obligatii.