Active contribuitoare

Activele contribuitoare constituie orice active corporale sau necorporale utilizate pentru generarea fluxurilor de numerar asociate cu imobilizarea necorporala care se evalueaza.