Dictionar evaluare - Definitii juridice

Zi nelucratoare

Ziua nelucratoare este ziua din cursul saptamanii de lucru in care personalul incadrat nu are obligatia de a presta munca: zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucreaza.

Vinovatie

Vinovatia reprezinta una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii, constand in atitudinea subiectului infractiunii fata de fapta si fata de rezultatul acesteia si exista cand fapta ce prezinta pericol social este savarsita cu intentie sau din culpa.

Vicii de consimtamant

Viciile de consimtamant reprezinta imprejurari de fapt care afecteaza libertatea exprimarii vointei juridice sau caracterul constient al acesteia la incheierea unui act juridic si care dau dreptul persoanei in cauza sa ceara anularea acestuia (de ex. eroarea, dolul, violenta si, in conditiile legii, leziunea).

Verificare de scripte

Verificarea de scripte reprezinta procedura legala aplicata de instanta in cazurile in care partea careia i se opune un inscris, sub semnatura privata, contesta scrisul sau semnatura si care se poate face prin: a) examinarea comparativa de catre instanta a scrisului sau semnaturii executate in fata sa de catre cel in cauza, cu scrisul sau […]

Validitate

Validitatea reprezinta calitatea unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.

Validare a popririi

Validarea popririi reprezinta confirmarea, prin hotarare judecatoreasca, a valabilitatii unei popriri.

Vacanta judecatoreasca

Vacanta judecatoreasca reprezinta perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor si in care nu se desfasoara sedinte de judecata, cu exceptia cauzelor in materie penala cu arestati, a cererilor pentru obligatiile de intretinere de orice fel, asigurarea dovezilor, cererile de ordonanta presedintiala, precum si in alte cauze considerate urgente, conform legii.

Tranzactie

Tranzactia reprezinta contractul prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate incepe, facandu-si concesii reciproce.

Testament

Testamentul reprezinta actul juridic unilateral prin care testatorul dispune, in cazul incetarii sale din viata, de intreaga sa avere sau numai de o parte din aceasta in favoarea altuia.

Termen in cunostinta

Termenul in cunostinta reprezinta data fixata de organul de jurisdictie competent pentru solutionarea unei cauze, comunicata direct uneia dintre parti, in conditiile prevazute de lege, care face ca partea sau partile respective sa aiba obligatia de a se prezenta la judecata fara a mai fi citate la termenele urmatoare.

Termen

Termenul reprezinta intervalul de timp in care organele judiciare sau persoanele interesate pot sa-si exercite drepturile sau obligatiile procesuale.

Stramutare

Stramutarea reprezinta institutia prin care o anumita cauza este exclusa din competenta unei instante si este data spre solutionare unei alte instante de acelasi grad, din motive prevazute in mod expres de lege (banuiala legitima sau siguranta publica).

Stare de necesitate

Starea de necesitate reprezinta cauza de nepedepsire ce presupune savarsirea infractiunii pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea faptuitorului, a altuia, a unui bun important ori a unui interes public.

Rezolutiune

Rezolutiunea reprezinta desfiintarea cu efect retroactiv a contractului cu executare imediata, la cererea unei parti ca urmare a neexecutarii culpabile a prestatiei asumata de catre cealalta parte.

Reziliere

Rezilierea reprezinta desfiintarea cu efect retroactiv a contractului cu executare succesiva, la cererea unei parti ca urmare a neexecutarii culpabile a prestatiei asumata de catre cealalta parte.

Reprezentant

Reprezentantul reprezinta persoana imputernicita sa participe la indeplinirea activitatilor procesuale in numele si in interesul unei parti din proces.

Recuzare

Recuzarea reprezinta situatia in care o parte solicita inlocuirea judecatorului, procurorului, grefierului, expertului pe care il considera incompatibil participarii la proces, cunoscand ca se afla intr-unul din cazurile prevazute de lege (de ex. este ruda cu una dintre partile din proces) in care impartialitatea sa ar putea fi pusa la indoiala.

Recurs

Recursul reprezinta calea ordinara de atac in care instanta de recurs, superioara in grad, verifica legalitatea sentintei pronuntate in prima instanta sau a deciziei pronuntate in apel, pe baza probelor din dosarul cauzei si a inscrisurilor noi ce i se aduc.

Recidiva

Recidiva consta in savarsirea, din nou, a unei infractiuni de catre o persoana care a fost, anterior, condamnata definitiv pentru o alta infractiune.

Proba

Proba reprezinta orice element de fapt care serveste la cunoasterea imprejurarilor necesare pentru justa solutionare a cauzei.

Poprire

Poprirea reprezinta modalitatea executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile, datorate debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

Plangere penala

Plangerea penala reprezinta cererea prin care partea vatamata sesizeaza un organ de jurisdictie cu privire la savarsirea unei infractiuni.

Plangere contraventionala

Plangerea contraventionala reprezinta cererea prin care contravenientul contesta, in fata instantei, legalitatea si/sau temeinicia procesului verbal de contraventie incheiat de organul constatator.

Plangere

Plangerea reprezinta actul prin care se face sesizarea unui organ de jurisdictie in vederea exercitarii controlului asupra unui act al administratiei de stat ori a refuzului unui organ de a-si indeplini atributiile legale.

Personalitate a legii penale

Personalitatea legii penale reprezinta principiul conform caruia legea penala se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii, daca faptuitorul este cetatean roman sau daca, neavand nicio cetatenie, are domiciliul in tara.

Persoana responsabila civilmente

Persoana responsabila civilmente este persoana chemata in procesul penal pentru a raspunda potrivit legii civile pentru pagubele provocate prin fapta invinuitului sau inculpatului.

Perchezitie

Perchezitia reprezinta procedeul de investigatie care este folosit atunci cand persoana careia i s-a cerut sa predea un obiect sau un inscris, ce are legatura cu rezolvarea cauzei, contesta existenta sau detinerea acestora si care consta in cautarea acelor dovezi.

Pedepse complementare

Pedepsele complementare reprezinta masuri de constrangere menite sa completeze represiunea instituita prin pedeapsa principala.

Pedeapsa

Pedeapsa reprezinta masura de constrangere luata impotriva celui vinovat de savarsirea unei infractiuni folosita totodata ca mijoc de reeducare a condamnatului.

Parte vatamata

Partea vatamata este persoana fizica (sau juridica) care a suferit o paguba materiala sau morala in urma savarsirii de catre altcineva a unei infractiuni.

Parte civila

Partea civila reprezinta partea vatamata care exercita actiunea civila pentru repararea pagubei in cadrul procesului penal.

Partaj

Partajul reprezinta modul specific de realizare a iesirii din indiviziune, pe baza conventiei partilor sau pe cale judecatoreasca.

Nulitate

Nulitatea reprezinta sanctiunea care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti, intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.

Novatie

Novatia reprezinta conventia prin care partile unui raport juridic obligational suprima o obligatie existenta, inlocuind-o cu o noua obligatie.

Neretroactivitate a legii penale

Neretroactivitatea legii penale reprezinta principiul potrivit caruia legea penala nu se aplica faptelor care, la data cand au fost savarsite, nu erau prevazute ca infractiuni.

Martori asistenti

Martorii asistenti reprezinta persoanele chemate, in cazul unei activitati procesuale, cu scopul ca acestea sa ateste concordanta consemnarilor trecute in procesul verbal cu cele efectuate de organele judiciare.

Martor

Martorul este persoana care are cunostinta despre o fapta sau despre o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in cadrul procesului.

Mandat european de arestare

Mandatul european de arestare reprezinta decizia juridica emisa de un stat membru pentru executarea unei sanctiuni privative de libertate sau pentru arestarea si predarea, de catre un alt stat membru, a unei persoane data in urmarire penala sau instrumentul destinat cooperarii intre autoritatile judiciare din statele membre, prin eliminarea extradarii si se bazeaza pe principiul […]

Mandat

Mandatul reprezinta contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele acesteia si pentru aceasta anumite acte juridice.

Legitima aparare

Legitima aparare reprezinta cauza de nepedepsire ce presupune savarsirea unei infractiuni pentru a inlatura un atac material, direct, imediat si injust, indreptat impotriva faptuitorului, a altuia sau impotriva unui interes public si care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public.

Know-how

Know-how-ul constituie cunostintele specifice, detinute asupra unui produs sau procedeu de fabricatie, adesea obtinute prin lucrari de cercetare si de dezvoltare importante si costisitoare.

Judecata in fond (judecata in prima instanta)

Judecata in fond (judecata in prima instanta) reprezinta prima etapa procesuala si cunoaste trei faze: faza scrisa pregatitoare (cererea de chemare in judecata, intampinarea si cererea reconventionala, fixarea primului termen etc.), faza judecatii propriu-zise si pronuntarea sentintei.

Judecata in apel

Judecata in apel reprezinta a doua etapa a fazei procesuale a judecatii dupa judecarea in prima instanta si inaintea judecarii in recurs, in care instanta de apel, superioara in grad, verifica legalitatea si temeinicia sentintei pronuntate in prima instanta pe baza materialelor din dosarul cauzei si a oricaror probe noi ce i se aduc.

Jonctiune a posesiilor

Jonctiunea posesiilor reprezinta unirea posesiei uzucapantului (adica a posesorului actual) cu intervalul de timp in care posesia a fost exercitata de catre autorul sau, pentru a dobandi dreptul de proprietate prin uzucapiune.

Invinuit

Invinuitul reprezinta persoana fata de care s-a inceput urmarirea penala, insa inainte de punerea in miscare a actiunii penale, fata de care pot fi administrate probe si pot fi luate masuri procesuale. Un invinuit poate fi retinut de organul de cercetare penala pe o durata de cel mult 24 de ore.

Imbogatire fara justa cauza

Imbogatirea fara justa cauza reprezinta faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama patrimoniului altei persoane, fara ca pentru acesta sa existe vreun temei juridic.

Iresponsabilitate

Iresponsabilitatea reprezinta starea de incapacitate psiho-fizica a unei persoane, care nu poate sa isi dea seama de semnificatia sociala a actiunilor sau inactiunilor sale ori nu poate fi stapana pe ele.

Intentie

Intentia reprezinta forma vinovatiei care presupune ca faptuitorul a prevazut rezultatul propriei fapte si a acceptat producerea acestuia.

Instigator

Instigatorul este persoana care, cu intentie, determina alta persoana sa savarseasca o fapta prevazuta de legea penala.

Inopozabilitate

Inopozabilitatea reprezinta sanctiunea ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice.

Infractiune continua

Infractiunea continua reprezinta infractiunea care se prelungeste in timp, in mod natural, dupa momentul consum.

Infractiune flagranta

Infractiunea flagranta reprezinta infractiunea descoperita in momentul savarsirii sau imediat dupa savarsire.

Infractiune

Infractiunea reprezinta fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si prevazuta de legea penala.

Incompatibilitate

Incompatibilitatea reprezinta imprejurarea in care se afla judecatorul, procurorul, grefierul sau expertul, care il impiedica sa participe la judecarea cauzei, deoarece nu poate indeplini doua dintre functiile enumerate, in mod simultan (de ex. judecatorul care a pronuntat o hotarare intr-o cauza nu poate lua parte la judecata aceleiasi cauze in apel sau in recurs si […]

Inculpat

Inculpatul reprezinta calitatea pe care o primeste cel ce a savarsit infractiunea prin punerea in miscare a actiunii penale, devenind parte in proces, cu absolut toate consecintele legate de aceasta calitate (drepturi si obligatii procesuale).

Imprescriptibilitate

Imprescriptibilitatea reprezinta calitatea unui drept sau a unei actiuni de a putea fi exercitat(a) sau invocat(a) oricand, indiferent de perioada de timp care a trecut de la crearea dreptului.

Iesire din indiviziune

Iesirea din indiviziune reprezinta incetarea proprietatii comune asupra unui bun sau unei universalitati de bunuri, astfel incat, in locul unei cote-parti abstracte, fiecareia dintre persoane i se atribuie in exclusivitate o portiune determinata, concreta.

Faptuitor

Faptuitorul este persoana fata de care nu s-a inceput urmarirea penala, fiind doar o persoana cu privire la care exista doar banuiala comiterii unei infractiuni, atat timp cat nu s-a efectuat nici un act de procedura, in etapa actelor premergatoare.

Expulzare

Expulzarea reprezinta masura de siguranta ce consta in inlaturarea in afara teritoriului tarii a cetateanului strain ori a persoanei fara cetatenie ce nu domiciliaza in romania, daca a savarsit o infractiune, deoarece se apreciaza ca ramanerea acestuia pe teritoriul tarii prezinta pericol social.

Drept la actiunea civila

Dreptul la actiunea civila reprezinta posibilitatea acordata de lege unei persoane de a se adresa organului jurisdictional, in vederea apararii dreptului sau incalcat.

Disjungere

Disjungerea reprezintra operatiunea prin care o parte a unei cauze se desparte de restul aceasteia, pentru a fi judecata separat, fie ca sanctiune procedurala a depunerii ei peste termen, fie ca o necesitate rezultata din mersul dezbaterilor.

Denunt

Denuntul reprezinta incunostintarea efectuata in fata organelor prevazute de lege, de catre o persoana fizica sau juridica despre savarsirea unei infractiuni.

Debitor

Debitorul este persoana fizica sau juridica care datoreaza creditorului marfuri, sume de bani sau alte bunuri.

Debit

Debitul reprezinta datoria pe care o are o persoana (debitor) la o alta persoana (creditor).

Culpa

Culpa reprezinta o forma a vinovatiei, mai putin grava decat intentia, si care presupune ca faptuitorul nu a prevazut rezultatul faptei sale desi trebuia sau putea sa il prevada.

Creditor

Creditorul este persoana fizica sau juridica, titulara asupra unui drept de creanta (care a dat bani cu imprumut sau care are de primit o datorie de orice natura).

Creanta

Creanta reprezinta dreptul creditorului de a pretinde, de la debitorul acestuia, executarea unei obligatii.

Contraventie

Contraventia reprezinta fapta de un pericol social, mai redus decat infractiunea, savarsita cu vinovatie si prevazuta de legile speciale civile.

Contravenient

Contravenientul este persoana fizica sau juridica vinovata de savarsirea unei contraventii.

Contract de mandat

Contractul de mandat reprezinta contractul prin care o persoana, numita mandatar, este obligata sa actioneze asupra altei persoane, numita mandant, de la care a primit o imputernicire in acest scop.

Confruntare

Confruntarea reprezinta procedeul folosit de organele de urmarire penala in cazul in care se constata ca exista contraziceri intre declaratiile persoanelor ascultate in cauza.

Conflict de competenta

Conflictul de competenta reprezinta situatia aparuta atunci cand doua sau mai multe organe judiciare se considera competente in a solutiona o cauza (conflict pozitiv) sau atunci cand doua sau mai multe organe judiciare se considera necompetente sa o solutioneze (conflict negativ).

Concurs ideal de infractiuni

Concursul ideal de infractiuni se realizeaza, cand o actiune sau inactiune, savarsita de aceeasi persoana, datorita imprejurarilor in care a avut loc, si urmarilor pe care le-a produs, intruneste elementele mai multor infractiuni.

Complice

Complicele este persoana care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala.

Complet de judecata

Completul de judecata reprezinta numarul de judecatori, prevazut de lege, care participa la judecarea unor categorii de cauze intr-un anumit stadiu (trei judecatori formeaza completul de recurs, doi judecatori formeaza completul de apel, un judecator de obicei, formeaza completul de prima instanta).

Competenta teritoriala

Competenta teritoriala reprezinta capacitatea unei instante de a solutiona anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri, din punct de vedere al best australian pokies teritoriului arondat acesteia, prin lege, care este determinata in functie de domiciliul sau sediul partilor din cauza dedusa judecatii.

Competenta materiala

Competenta materiala poate insemna atat competenta materiala functionala, care se stabileste dupa felul atributiilor jurisdictionale ce revin fiecarei categorii de instante cat si competenta materiala procesuala, care se stabileste in raport de obiectul, valoarea sau natura litigiului dedus judecatii.

Competenta

Competenta reprezinta capacitatea oferita, de catre lege, unei instante, de a solutiona anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri.

Comisie rogatorie

Comisia rogatorie reprezinta instanta, diferita de cea care instrumenteaza cauza, responsabuila de administrarea probelor sau efectuarea actelor procedurale, de obicei egala in grad, aflata mai aproape de respectiva proba decat instanta investita in judecarea cauzei.

Clauza contractuala

Clauza contractuala reprezinta stipulatia inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in continutul contractului lor.

Cautiune

Cautiunea reprezinta suma de bani pe care trebuie sa o depuna inculpatul ca garantie ca va respecta obligatiile ce-i revin in timpul liberarii provizorii.

Capacitate de folosinta a persoanei juridice

Capacitatea de folosinta a persoanei juridice aptitudinea generala si abstracta a persoanei juridice de a avea drepturile si obligatiile in concordanta cu scopul avut in vedere la infiintarea ei.

Capacitate de folosinta a persoanei fizice

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice reprezinta calitatea omului de a fi subiect de drept, aptitudinea sa de a fi titular de drepturi si obligatii.

Bunuri viitoare

Bunurile viitoare reprezinta bunurile care urmeaza a fi produse sau dobandite in viitor.

Bunuri succesorale

Bunurile succesorale reprezinta bunurile care compun masa succesorala.

Bunuri neconsumptibile

Bunurile neconsumptibile reprezinta bunuri care pot face obiectul unor acte de folosinta repetate, fara a-si pierde identitatea sau fara a trebui sa treaca in alt patrimoniu.

Bunuri indivizibile

Bunurile indivizibile reprezinta bunuri ce nu pot fi impartite in mai multe fragmente fara a li se schimba destinatia.

Bunuri imobile

Bunurile imobile reprezinta bunurile care au o asezare fixa, stabila, care nu pot fi mutate dintr-un loc in altul fara a-si pierde destinatia initiala sau identitatea (ex.: terenuri, cladiri).

Bunuri comune

Bunurile comune reprezinta bunurile dobandite in timpul casatoriei de catre oricare dintre soti care, de la data dobandirii lor, sunt bunuri ale ambilor soti. La desfacerea casatoriei bunurile comune fac obiectul partajului.

Bunuri

Bunurile reprezinta obiecte cu o valoare economica, in privinta carora se pot constitui drepturi si obligatii patrimoniale.

Bune moravuri

Bunele moravuri constituie ansamblul normelor de conduita cu caracter moral, la care legea civila face uneori trimitere pentru a fi luate in considerare de catre instanta ca un criteriu de apreciere a caracterului imperativ al unor texte de lege, a caracterului ilicit al unei cauze sau conditiile contractuale.

Buna credinta

Buna credinta reprezinta obligatia de comportament conform cu regulile de convietuire, care revine partilor la incheierea si executarea unei conventii.

Brevet de inventie

Brevetul de inventie reprezinta acel inscris oficial prin care se face descrierea unei inventii si instituirea protectiei juridice asupra acesteia si care ofera titularului dreptul de folosire exclusiva a inventiei respective.

Bilet la ordin

Biletul la ordin reprezinta titlul de credit in baza caruia o persoana, numita emitent, isi asuma obligatia de a plati altei persoane, numita beneficiar, o suma de bani la implinirea unui termen (de scadenta) sau la ordinul beneficiarului.

Autoritate de lucru judecat

Autoritatea de lucru judecat reprezinta principiul juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru judecat, nemaiputand fi atacate decat prin caile de atac extraordinare. Hotararile judecatoresti definitive devin executorii si impiedica o noua urmarire pentru aceeasi fapta, chiar daca acesteia i s-ar da o noua incadrare juridica.

Autor

Autorul este persoana care a creat o opera literara, artistica, stiintifica sau orice alta lucrare de creatie intelectuala si care se bucura de toate prerogativele care alcatuiesc continutul dreptului de autor asupra operei pe care a creat-o.

Audiere

Audierea reprezinta actul procedural ce consta in ascultarea partilor, a martorului, a expertului, pe parcursul procesului, in modul si in conditiile prevazute de lege.

Arestare

Arestarea reprezinta masura procesuala luata de judecator in conditiile expres prevazute de codul de procedura penala, constand in privarea de libertate a unei persoane pentru a asigura desfasurarea procesului penal in vederea realizarii scopului acestuia.

Apel

Apelul reprezinta calea de atac ordinara cu care pot fi atacate toate sentintele, cu exceptiile prevazute de lege, fiind al doilea grad de jurisdictie asupra fondului cauzei.

Apatrid

Apatridul este persoana care nu are cetatenia nici unui stat.