Compania noastra este membru corporativ ANEVAR-UNEAR
Promovam standarde de calitate superioara in evaluare
Oferim solutii optimizate de estimare a valorii
Evaluam proprietati imobiliare cu grad ridicat de complexitate
Detinem competenta si expertiza necesare pentru evaluarea activelor specializate
Pentru siguranta clientilor nostri, am incheiat o polita de asigurare profesionala de 1.000.000 EUR
Formam o echipa de oameni tineri, integri, profesionisti, motivati de o gandire pozitiva si de rezultatele obtinute
Pentru a ramane competitivi, am implementat sistemul de management al calitatii ISO 9001:2008
Din grija si respect fata de mediu, emitem rapoarte de evaluare din hartie reciclata imprimata pe ambele fete
Pentru discutii detaliate va invitam sa ne vizitati la sediul nostru

Definitii juridice

Abandon

Abandonul reprezinta decizia de a renunta la un bun sau la un drept, luata in anumite conditii prevazute de lege; fapta de a parasi pe cineva, lasandu-l fara sprijin sau ajutor.

Abatere

Abaterea reprezinta incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar, prevazute de legi sau de alte norme, care atrage dupa sine sanctiuni disciplinare sau contraventionale.

Abrogare

Abrogarea reprezinta anularea unei legi sau a unei dispozitii legale ce are ca rezultat scoaterea din vigoare, in tot sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.

Abtinere

Abtinerea reprezinta situatia in care judecatorul, procurorul, grefierul sau expertul care se afla intr-unul din cazurile de recuzare prevazute de lege declara ca nu poate sa participe la proces si este inlocuit daca se constata aceasta (de ex. este ruda cu una dintre partile din proces).

Abuz de drept

Abuzul de drept reprezinta exercitarea unui drept impotriva scopului economic si social al acestuia, a legii sau regulilor de conduita sociala.

Acceptare

Acceptarea reprezinta manifestarea vointei de a dobandi un drept, de a primi oferta de incheiere a unui contract sau de a primi o succesiune.

Acceptare a succensiunii

Acceptarea succensiunii reprezinta actul de vointa prin care un mostenitor cu vocatie universala sau cu titlu universal primeste mostenirea pentru care este indreptatit.

Accesiune

Accesiunea reprezinta incorporarea materiala a unui bun considerat mai putin important in altul mai important, cu efectul dobandirii dreptului de proprietate asupra primului bun de catre proprietarul celui de-al doilea (ex. cumparatorul unui set de mobilier dobandeste si oglinda incorporata in el).

Accident de munca

Accidentul de munca reprezinta vatamarea sanatatii sau moartea unui angajat, provocate prin actiunea, de regula neprevazuta, a unei cauze exterioare victimei in cazul procesului de munca sau in legatura cu el.

Achiesare

Achiesarea reprezinta manifestarea consimtamantului paratului de a recunoaste pretentiile reclamantului.

Acont

Acontul reprezinta suma de bani platita ca garantie in contul pretului, de una dintre partile contractante celeilalte parti, inainte ca aceasta sa fi trecut la executarea obligatiei sale.

Acord

Acordul reprezinta consimtamantul asupra unui obiectiv comun, intelegerea dintre doua sau mai multe parti pentru incheierea unui act juridic.

Act

Actul reprezinta documentul elaborat de o autoritate, prin care se atesta un fapt, o obligatie, identitatea cuiva.

Act autentic

Actul autentic reprezinta mijlocul de proba din categoria inscrisurilor, care s-a incheiat cu solemnitatile cerute de lege, de catre un functionar public, care are dreptul de a functiona in locul unde s-a incheiat actul.

Act de sesizare

Actul de sesizare reprezinta actul prin care este sesizat organul de urmarire penala sau se dispune trimiterea in judecata a inculpatului. Actul de sesizare al instantei il constituie rechizitoriul sau plangerea prealabila a persoanei vatamate, in cazurile prevazute de lege.

Act de stare civila

Actul de stare civila reprezinta inscrisul autentic prin care se atesta nasterea, casatoria sau decesul unei persoane.

Act juridic civil

Actul juridic civil reprezinta manifestarea de vointa cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a crea, modifica ori stinge un raport juridic civi.

Act sub semnatura privata

Actul sub semnatura privata reprezinta mijlocul de proba din categoria inscrisurilor, incheiat intre parti, fara prezenta unui functionar public, ce cuprinde pe langa continut si semnatura partilor, elemente necesare pentru valabilitatea lui.

Acte premergatoare

Actele premergatoare reprezinta actele procedurale, efectuate in scopul de a completa informatiile pe care le au organele de urmarire penala cu privire la savarsirea unei infractiuni.

Actionar

Actionarul reprezinta proprietarul actiunilor unei societati bazate pe actiuni sau unei societati in comandita bazate pe actiuni.

Actiune civila

Actiunea civila reprezinta cel mai important mijloc legal de protejare prin constrangere judiciara a drepturilor civile incalcate sau a intereselor ocrotite de lege. Posibilitatea reclamantului de a obtine recunoasterea sau realizarea dreptului sau contestatare, incalcarea, nerespectarea prin constrangerea judiciara a reclamatului.

Actiune civila in procesul penal

Actiunea civila in procesul penal reprezinta mijlocul legal prin care persoana care a suferit o paguba ca urmare a infractiunii savarsite solicita despagubiri in vederea repararii pagubei.

Actiune in anulare

Actiunea in anulare reprezinta mijlocul procedural de valorificare a dreptului de a cere in justitie desfiintarea retroactiva a unui act juridic afectat de nulitate relativa.

Actiune in constatare

Actiunea in constatare reprezinta actiunea civila prin care se cere instantei sa constate fie existenta unui drept, fie inexistenta unui drept pretins al paratului.

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui act juridic

Actiunea in constatarea nulitatii absolute a unui act juridic reprezinta mijlocul procedural de valorificare a dreptului de a cere in justitie desfiintarea retroactiva a unui act juridic lovit de nulitate absoluta (poate fi intentata de oricare din parti, de catre procuror si de catre orice persoana interesata, oricand, fiind imprescriptibila).

Actiune in justitie

Actiunea in justitie reprezinta mijlocul legal (sub forma unei cereri) prin care se aduce inaintea instantei conflictul de drepturi nascut din incalcarea unei norme si prin care se solicita constatarea sau realizarea unui drept, fiind conditia necesara ca o instanta sa judece.

Actiune in regres

Actiunea in regres reprezinta actiunea civila prin care, o persoana care a platit o suma de bani din culpa altei persoane, se intoarce impotriva acestuia din urma pentru recuperarea sumei platite.

Actiune in resciziune

Actiunea in resciziune reprezinta actiunea civila prin care partea indreptatita cere instantei anularea unui act juridic pentru leziune.

Actiune in revendicare

Actiunea in revendicare reprezinta actiunea prin care proprietarul care a pierdut posesia asupra unui bun individual determinat, cere instantei sa i se stabileasca dreptul de proprietate asupra bunului si sa redobandeasca posesia acestuia de la cel care il stapaneste fara drept.

Actiune in rezolutie

Actiunea in rezolutie reprezinta mijlocul procedural prin care una dintre partile unui contract cu executare succesiva (de ex. contract de inchiriere) cere desfiintarea acestuia pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor celeilalte parti.

Actiune in simulatie

Actiunea in simulatie reprezinta mijlocul procedural prin care oricare dintre partile actului juridic, sau un tert http://www.phpaide.com/?langue=fr&id=5 interesat, cere instantei inlaturarea actului juridic aparent, simulat, descoperindu-se existenta si cuprinsul actului juridic secret incheiat de aceleasi parti.

Actiune oblica

Actiunea oblica reprezinta actiunea civila prin care creditorul chirografar exercita in numele debitorului sau drepturile si actiunile patrimoniale neexercitate de catre acesta; mijloc preventiv de aparare impotriva pericolului insolvabilitatii debitorului prin care se urmareste conservarea patrimoniului acestuia.

Actiune pauliana

Actiunea pauliana reprezinta actiunea prin care creditorul poate cere anularea actelor juridice facute in frauda drepturilor sale de catre debitor.

Actiune penala

Actiunea penala reprezinta mijlocul prevazut de lege prin care se realizeaza, in justitie, tragerea la raspunderea penala a persoanelor care au savarsit infractiuni si pedepsirea acestora, pusa in miscare prin actul de inculpare prevazut de lege (ordonanta procurorului sau rechizitoriul de trimitere in judecata, daca actiunea penala nu a fost pusa in miscare in cursul urmaririi) ce constituie mijlocul de sesizare a instantei, in vederea judecatii.

Actiune posesorie

Actiunea posesorie reprezinta actiunea reala imobiliara prin care se urmareste apararea posesiei imobilului, putand fi intentata de posesor, chiar daca nu este si proprietarul imobilului respectiv.

Actiunea in reziliere

Actiunea in reziliere reprezinta mijlocul procedural de valorificare, in cazul neintelegerii dintre parti, a dreptului de a obtine desfiintarea unui contract cu executare imediata (de ex. vanzare-cumparare) pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor celeilalte parti.

Ad probationem

Ad probationem reprezinta locutiunea latina, utilizata in legatura cu conditiile de forma ale actelor juridice pentru a exprima ideea ca acestea sunt cerute de lege numai pentru dovada existentei actului respectiv si nu pentru validitatea acestuia.

Adjudecare

Adjudecarea reprezinta atribuirea unui bun scos la licitatie publica persoanei care ofera pretul cel mai mare.

Afini

Afinii sunt persoanele intre care exista o legatura indepartata, diferita de cea sangvina (ex.: cumnat).

Alibi

Alibiul reprezinta dovada sau mijlocul de aparare prin care o persoana slots dovedeste ca nu ar fi putut savarsi o infractiune (de ex. dovedeste ca se afla in alt loc).

Amenda

Amenda reprezinta sanctiunea administrativa, contraventionala, fiscala sau civila care consta in obligatia autorilor unor fapte ilicite, de a plati o suma de bani care se transforma in venit la bugetul de stat.

Amenda judiciara

Amenda judiciara reprezinta sanctiunea ce se aplica de catre organul de urmarire penala prin ordonanta si de instanta de judecata, prin incheiere, persoanei care, in cursul procesului, a savarsit o abatere judiciara dintre cele prevazute de legea procesuala.

Amenda penala

Amenda penala reprezinta pedeapsa principala, alternativa pedepsei cu inchisorea, ce consta in suma de bani pe care este obligat sa o plateasca cel condamnat pentru savarsirea unei infractiuni.

Amnistie

Amnistia reprezinta actul de clementa a puterii legislative (parlamentul romaniei) prin care se inlatura raspunderea penala pentru fapta savarsita, alaturi de prescriptia raspunderii penale, lipsa plangerii prealabile si impacarea partilor. Ea se acorda prin lege si, daca intervine inainte de condamnare, inlatura raspunderea penala, iar daca intervine dupa condamnare inlatura si executarea pedepsei, precum si celelalte consecinte ale condamnarii. Amnistia nu are efecte asupra masurilor de siguranta, educative si asupra drepturilor persoanei vatamate (nu inlatura actiunea civila).

Anulare

Anularea reprezinta sanctiunea civila ce consta in desfiintarea retroactiva, prin hotarare judecatoreasca, a unui act juridic lovit de nulitate relativa.

Aparator

Aparatorul este persoana care are calificarea profesionala, cunostintele de specialitate si dreptul de a acorda asistenta juridica sau de a reprezinta partile intr-un proces.

Apatrid

Apatridul este persoana care nu are cetatenia nici unui stat.

Apel

Apelul reprezinta calea de atac ordinara cu care pot fi atacate toate sentintele, cu exceptiile prevazute de lege, fiind al doilea grad de jurisdictie asupra fondului cauzei.

Arestare

Arestarea reprezinta masura procesuala luata de judecator in conditiile expres prevazute de codul de procedura penala, constand in privarea de libertate a unei persoane pentru a asigura desfasurarea procesului penal in vederea realizarii scopului acestuia.

Audiere

Audierea reprezinta actul procedural ce consta in ascultarea partilor, a martorului, a expertului, pe parcursul procesului, in modul si in conditiile prevazute de lege.

Autor

Autorul este persoana care a creat o opera literara, artistica, stiintifica sau orice alta lucrare de creatie intelectuala si care se bucura de toate prerogativele care alcatuiesc continutul dreptului de autor asupra operei pe care a creat-o.

Autoritate de lucru judecat

Autoritatea de lucru judecat reprezinta principiul juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru judecat, nemaiputand fi atacate decat prin caile de atac extraordinare. Hotararile judecatoresti definitive devin executorii si impiedica o noua urmarire pentru aceeasi fapta, chiar daca acesteia i s-ar da o noua incadrare juridica.

Bilet la ordin

Biletul la ordin reprezinta titlul de credit in baza caruia o persoana, numita emitent, isi asuma obligatia de a plati altei persoane, numita beneficiar, o suma de bani la implinirea unui termen (de scadenta) sau la ordinul beneficiarului.

Brevet de inventie

Brevetul de inventie reprezinta acel inscris oficial prin care se face descrierea unei inventii si instituirea protectiei juridice asupra acesteia si care ofera titularului dreptul de folosire exclusiva a inventiei respective.

Buna credinta

Buna credinta reprezinta obligatia de comportament conform cu regulile de convietuire, care revine partilor la incheierea si executarea unei conventii.

Bune moravuri

Bunele moravuri constituie ansamblul normelor de conduita cu caracter moral, la care legea civila face uneori trimitere pentru a fi luate in considerare de catre instanta ca un criteriu de apreciere a caracterului imperativ al unor texte de lege, a caracterului ilicit al unei cauze sau conditiile contractuale.

Bunuri

Bunurile reprezinta obiecte cu o valoare economica, in privinta carora se pot constitui drepturi si obligatii patrimoniale.

Bunuri comune

Bunurile comune reprezinta bunurile dobandite in timpul casatoriei de catre oricare dintre soti care, de la data dobandirii lor, sunt bunuri ale ambilor soti. La desfacerea casatoriei bunurile comune fac obiectul partajului.

Bunuri imobile

Bunurile imobile reprezinta bunurile care au o asezare fixa, stabila, care nu pot fi mutate dintr-un loc in altul fara a-si pierde destinatia initiala sau identitatea (ex.: terenuri, cladiri).

Bunuri indivizibile

Bunurile indivizibile reprezinta bunuri ce nu pot fi impartite in mai multe fragmente fara a li se schimba destinatia.

Bunuri neconsumptibile

Bunurile neconsumptibile reprezinta bunuri care pot face obiectul unor acte de folosinta repetate, fara a-si pierde identitatea sau fara a trebui sa treaca in alt patrimoniu.

Bunuri succesorale

Bunurile succesorale reprezinta bunurile care compun masa succesorala.

Bunuri viitoare

Bunurile viitoare reprezinta bunurile care urmeaza a fi produse sau dobandite in viitor.

Capacitate de folosinta a persoanei fizice

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice reprezinta calitatea omului de a fi subiect de drept, aptitudinea sa de a fi titular de drepturi si obligatii.

Capacitate de folosinta a persoanei juridice

Capacitatea de folosinta a persoanei juridice aptitudinea generala si abstracta a persoanei juridice de a avea drepturile si obligatiile in concordanta cu scopul avut in vedere la infiintarea ei.

Cautiune

Cautiunea reprezinta suma de bani pe care trebuie sa o depuna inculpatul ca garantie ca va respecta obligatiile ce-i revin in timpul liberarii provizorii.

Clauza contractuala

Clauza contractuala reprezinta stipulatia inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in continutul contractului lor.

Comisie rogatorie

Comisia rogatorie reprezinta instanta, diferita de cea care instrumenteaza cauza, responsabuila de administrarea probelor sau efectuarea actelor procedurale, de obicei egala in grad, aflata mai aproape de respectiva proba decat instanta investita in judecarea cauzei.

Competenta

Competenta reprezinta capacitatea oferita, de catre lege, unei instante, de a solutiona anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri.

Competenta materiala

Competenta materiala poate insemna atat competenta materiala functionala, care se stabileste dupa felul atributiilor jurisdictionale ce revin fiecarei categorii de instante cat si competenta materiala procesuala, care se stabileste in raport de obiectul, valoarea sau natura litigiului dedus judecatii.

Competenta teritoriala

Competenta teritoriala reprezinta capacitatea unei instante de a solutiona anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri, din punct de vedere al best australian pokies teritoriului arondat acesteia, prin lege, care este determinata in functie de domiciliul sau sediul partilor din cauza dedusa judecatii.

Complet de judecata

Completul de judecata reprezinta numarul de judecatori, prevazut de lege, care participa la judecarea unor categorii de cauze intr-un anumit stadiu (trei judecatori formeaza completul de recurs, doi judecatori formeaza completul de apel, un judecator de obicei, formeaza completul de prima instanta).

Complice

Complicele este persoana care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala.

Concurs ideal de infractiuni

Concursul ideal de infractiuni se realizeaza, cand o actiune sau inactiune, savarsita de aceeasi persoana, datorita imprejurarilor in care a avut loc, si urmarilor pe care le-a produs, intruneste elementele mai multor infractiuni.

Conflict de competenta

Conflictul de competenta reprezinta situatia aparuta atunci cand doua sau mai multe organe judiciare se considera competente in a solutiona o cauza (conflict pozitiv) sau atunci cand doua sau mai multe organe judiciare se considera necompetente sa o solutioneze (conflict negativ).

Confruntare

Confruntarea reprezinta procedeul folosit de organele de urmarire penala in cazul in care se constata ca exista contraziceri intre declaratiile persoanelor ascultate in cauza.

Contract de mandat

Contractul de mandat reprezinta contractul prin care o persoana, numita mandatar, este obligata sa actioneze asupra altei persoane, numita mandant, de la care a primit o imputernicire in acest scop.

Contravenient

Contravenientul este persoana fizica sau juridica vinovata de savarsirea unei contraventii.

Contraventie

Contraventia reprezinta fapta de un pericol social, mai redus decat infractiunea, savarsita cu vinovatie si prevazuta de legile speciale civile.

Creanta

Creanta reprezinta dreptul creditorului de a pretinde, de la debitorul acestuia, executarea unei obligatii.

Creditor

Creditorul este persoana fizica sau juridica, titulara asupra unui drept de creanta (care a dat bani cu imprumut sau care are de primit o datorie de orice natura).

Culpa

Culpa reprezinta o forma a vinovatiei, mai putin grava decat intentia, si care presupune ca faptuitorul nu a prevazut rezultatul faptei sale desi trebuia sau putea sa il prevada.

Debit

Debitul reprezinta datoria pe care o are o persoana (debitor) la o alta persoana (creditor).

Debitor

Debitorul este persoana fizica sau juridica care datoreaza creditorului marfuri, sume de bani sau alte bunuri.

Denunt

Denuntul reprezinta incunostintarea efectuata in fata organelor prevazute de lege, de catre o persoana fizica sau juridica despre savarsirea unei infractiuni.

Disjungere

Disjungerea reprezintra operatiunea prin care o parte a unei cauze se desparte de restul aceasteia, pentru a fi judecata separat, fie ca sanctiune procedurala a depunerii ei peste termen, fie ca o necesitate rezultata din mersul dezbaterilor.

Drept la actiunea civila

Dreptul la actiunea civila reprezinta posibilitatea acordata de lege unei persoane de a se adresa organului jurisdictional, in vederea apararii dreptului sau incalcat.

Expulzare

Expulzarea reprezinta masura de siguranta ce consta in inlaturarea in afara teritoriului tarii a cetateanului strain ori a persoanei fara cetatenie ce nu domiciliaza in romania, daca a savarsit o infractiune, deoarece se apreciaza ca ramanerea acestuia pe teritoriul tarii prezinta pericol social.

Faptuitor

Faptuitorul este persoana fata de care nu s-a inceput urmarirea penala, fiind doar o persoana cu privire la care exista doar banuiala comiterii unei infractiuni, atat timp cat nu s-a efectuat nici un act de procedura, in etapa actelor premergatoare.

Iesire din indiviziune

Iesirea din indiviziune reprezinta incetarea proprietatii comune asupra unui bun sau unei universalitati de bunuri, astfel incat, in locul unei cote-parti abstracte, fiecareia dintre persoane i se atribuie in exclusivitate o portiune determinata, concreta.

Imbogatire fara justa cauza

Imbogatirea fara justa cauza reprezinta faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama patrimoniului altei persoane, fara ca pentru acesta sa existe vreun temei juridic.

Imprescriptibilitate

Imprescriptibilitatea reprezinta calitatea unui drept sau a unei actiuni de a putea fi exercitat(a) sau invocat(a) oricand, indiferent de perioada de timp care a trecut de la crearea dreptului.

Incompatibilitate

Incompatibilitatea reprezinta imprejurarea in care se afla judecatorul, procurorul, grefierul sau expertul, care il impiedica sa participe la judecarea cauzei, deoarece nu poate indeplini doua dintre functiile enumerate, in mod simultan (de ex. judecatorul care a pronuntat o hotarare intr-o cauza nu poate lua parte la judecata aceleiasi cauze in apel sau in recurs si nici in caz de rejudecare dupa casare).

Inculpat

Inculpatul reprezinta calitatea pe care o primeste cel ce a savarsit infractiunea prin punerea in miscare a actiunii penale, devenind parte in proces, cu absolut toate consecintele legate de aceasta calitate (drepturi si obligatii procesuale).

Infractiune

Infractiunea reprezinta fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si prevazuta de legea penala.

Infractiune continua

Infractiunea continua reprezinta infractiunea care se prelungeste in timp, in mod natural, dupa momentul consum.

Infractiune flagranta

Infractiunea flagranta reprezinta infractiunea descoperita in momentul savarsirii sau imediat dupa savarsire.

Inopozabilitate

Inopozabilitatea reprezinta sanctiunea ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice.

Instigator

Instigatorul este persoana care, cu intentie, determina alta persoana sa savarseasca o fapta prevazuta de legea penala.

Intentie

Intentia reprezinta forma vinovatiei care presupune ca faptuitorul a prevazut rezultatul propriei fapte si a acceptat producerea acestuia.