Dictionar evaluare - Definitii financiar-contabile

Aval

Avalul reprezinta garantia asumata de catre o persoana cum ca titlul va fi platit la scadenta. Persoana in cauza,care isi asuma obligatia de garantie, se numeste avalist, iar persoana garantata se numeste avalizat.

Avand-cauza

Avandul-cauza reprezinta persoana care nu a participat la incheierea contractului, dar fata de care contractul si-a produs efectele, datorita raportului prin care sunt legate de partile contractante. Deci, avanzii-cauza sunt asimilati atat partilor, deoarece contractul produce efecte fata de ele, cat si tertilor pentru ca nu au participat la incheierea contractului. Cele trei categorii de […]

Avanport

Avanportul reprezinta zona de scurta stationare a navelor la intrarea intr-un port. Reprezinta, de asemenea, suprafata de apa aflata intre rada si apele interne ale portului. Rolul de avanport poate fi indeplinit de coridoarele naturale sau de gurile unor fluvii.

Avansuri acordate personalului

Avansurile acordate personalului reprezinta sumele de bani acordate angajatilor, care constau in plata salariilor sau a ajutoarelor materiale.

Avans spre decontare

Avansul spre decontare reprezinta suma de bani pe care un salariat o ridica de la casieria unitatii, in scopul efectuarii unor plati (cheltuieli de deplasare, de protocol, diverse taxe etc.).

Avans pe termen fix

Avansul pe termen fix reprezinta imprumutul bancar de o anumita valoare ce trebuie rambursat la o anumita scadenta determinata sau la o denuntare prealabila.

Avans contra amanet

Avansul contra amanet reprezinta imprumutul garantat printr-un gaj.

Avans de trezorerie

Avansul de trezorerie reprezinta sumele incredintate unor terti, in vederea efectuarii unor plati in favoarea unitatii si justificarii avansului acordat. Operatiunile cu aceste sume sunt contabilizate in contul 542 “Avansuri de trezorerie”, cont de activ. Se debiteaza cu sumele acordate ca avansuri de trezorerie, si se crediteaza cu sumele justificate (plata unor furnizori, cheltuieli de […]

Avansuri acordate furnizorilor (furnizori-debitori)

Avansurile acordate furnizorilor (furnizori-debitori) reprezinta, in esenta, creante generate de acordarea unor sume de bani furnizorilor, inaintea executiei comenzilor sau contractelor. Aceste avansuri sunt, deci, finantari acordate de catre intreprindere furnizorilor, inainte ca datoria sa existe in mod definitiv.

Avansuri primite de la clienti (clienti-creditori)

Avansurile primite de la clienti (clienti-creditori) reprezinta, in contabilitate, parte a datoriilor ca pasiv bilantier. Reprezinta soldul sumelor incasate de la clienti inainte de efectuarea livrarilor de bunuri, executarilor de lucrari si prestarilor de servicii, in numele acestora.

Avansuri aferente imobilizari corporale

Avansurile aferente imobilizari corporale includ imobilizarile in curs de executie (care nu au fost terminate) pentru nevoile proprii efectuate de intreprindere sau de terti, inclusiv sumele de bani achitate in contul activelor corporale.

Avansuri aferente imobilizari necorporale

Avansurile aferente imobilizari necorporale reprezinta activele imobilizate, care nu au fost terminate la sfarsitul exercitiului financiar, inclusiv sumele de bani achitate in contul activelor necorporale.

Avansuri de trezorerie

Avansurile de trezorerie reprezinta sumele virate la banci sau sume in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, persoanelor juridice sau fizice, in vederea efectuarii unor plati in numele intreprinderii.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) reprezinta principala institutie implicata in politica de protectie a consumatorilor din Romania, fiind un organ de specialitate al administratiei publice centrale aflat in subordinea Guvernului Romaniei, care are in subordinea sa oficii judetene, laboratoare si centrul LAREX.

Avansuri pentru cumparari de stocuri

Avansurile pentru cumparari de stocuri reprezinta sumele de bani platite cu anticipatie furnizorilor, in contul aprovizionarii cu bunuri si servicii.

Avantaje oferite de autofinantare

Avantajele oferite de autofinantare sunt, pe rand: ca este un mijloc sigur de finantare, o sursa independenta si stabila de fonduri; autonomia financiara asigurata prin autofinantare permite intreprinderii independenta de gestionare fata de organismele financiare si de credit; asigura intreprinderii un mare grad de libertate privind dezvoltarea investitiilor, cu conditia realizarii unor investitii utile, profitabile; […]

Avantaje ale leasingului

Avantajele leasingului sunt, pe rand: nu modifica structura financiara a intreprinderii (capacitatea de indatorare) ci numai angajamentele de plata anuale; capitalul propriu ramane neangajat legal, ceea ce lasa posibilitatea unor imprumuturi bancare; leasingul acopera in intregime valoarea bunului inchiriat, in timp ce imprumutul bancarnu acopera doar 50-60% din valoarea obiectivului, restul fiind acoperit din fondurile […]

Avarie comuna

Avaria comuna reprezinta avaria in care paguba rezulta dintr-o actiune intreprinsa constient de comandantul navei, cu buna intentie, sacrificiul fiind necesar pentru salvarea navei si marfii iar actiunea are loc in situatii fortuite de exceptie.

Aviz

Avizul reprezinta atat (1) documentul prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial, cat si (2) un punct de vedere, un comunicat in scris de catre un organ competent, asupra unor probleme aflate in dezbatere cu privire la care, potrivit legii, a fost consultat sau i s-a cerut acordul de catre un alt […]

Aviz de debit

Avizul de debit reprezinta documentul care indica trecerea unui inscris in debitul unui cont.

Aviz de incasare

Avizul de incasare reprezinta documentul in baza caruia furnizorul (creditorul) solicita bancii sa debiteze cu suma lui contul cumparatorului (debitorului) pe baza acceptului scris al debitorului care are cont deschis la banca sau la serviciul de cecuri si viramente postale. Se utilizeaza de catre banci pentru debitarea conturilor clientilor lor cu acele sume pe care […]

Aviz de insotire a marfurilor

Avizul de insotire a marfurilor este documentul care insoteste marfurile pe timpul transportului, daca factura de livrare este intocmita ulterior.

Avulsiune

Avulsiunea este, din punctul de vedere al dreptului civil, o accesiune imobiliara naturala. AZn reglementata din art. 498, Cod Civil, prin avulsiune, se A?nE?elege detaE?area brusca a unei bucati de pamant, datorita actiunii apelor curgatoare si alipirea ei la un teren riveran, care este proprietatea unei alte persoane. Potrivit legii, respectiva bucata de pamant devine […]

Actiune nominativa

Actiunea nominativa reprezinta tipul de actiune pe care este inscris numele actionarului si care nu poate fi transmisa altei persoane fara acordul societatii. Actiunea nominativa poate fi platita si in transe. Legea prevede ca actiunile emise de societatile bancare sa fie actiuni nominative.

Voluntar

Voluntarul reprezinta persoana care desfasoara activitati in cadrul unui proiect fara a primi pentru aceasta nici o remuneratie.

Virament

Viramentul reprezinta plata fara numerar, care se efectueaza prin intermediul sistemului bancar cu ajutorul ordinului de plata si al cecului.

Venituri financiare

Veniturile financiare reprezinta sumele obtinute ca urmare a detinerii unor titluri de proprietate (dividendele) sau de plasament (dobanzile), sume obtinute din operatiuni de schimb valutar (diferenta pozitiva de curs valutar) si sume obtinute ca urmare a depozitelor bancare (dobanda la depozite).

Venituri exceptionale

Veniturile exceptionale reprezinta veniturile care nu pot fi previzionate si nici planificate (vanzarea unor active inca neamortizate, despagubiri primite in urma unor evenimente asigurate etc.).

Vademecum

Vademecum-ul reprezinta documentul-cadru, care se refera la modul in care se acorda finantari nerambursabile, in baza unor licitatii de proiecte.

Valoare reziduala

Valoarea reziduala reprezinta, in cazul leasingului, valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului, catre utilizator.

Valoare nominala a unei actiuni

Valoarea nominala a unei actiuni reprezinta banii pe care actionarii i-au depus initial, la inceperea afacerii, pentru fiecare actiune emisa; aceasta valoare este inscrisa pe actiune.

Valoare de piata a unei actiuni

Valoarea de piata a unei actiuni reprezinta valoarea stabilita in cursul tranzactionarii la Bursa de Valori Bucuresti, ca rezultat al cererii si ofertei. Poate sa difere de valoarea nominala a actiunii respective (sa fie mai mare sau mai mica).

Valoare de intrare

Valoarea de intrare reprezinta, in cazul leasingului, valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie.

Valoare adaugata

Valoarea adaugata reprezinta cresterea de valoare obtinuta din utilizarea factorilor de productie (tehnic, uman, capital), peste valoarea bunurilor si serviciilor achizitionate de la terti, in cadrul activitatii curente a firmei.

Transa de finantare

Transa de finantare reprezinta suma de bani, reprezentand un anumit procent din suma totala acordata sub forma de finantare nerambursabila, primita de beneficiar pentru finantarea activitatilor proiectului in perioada urmatoare, pana la primirea transei urmatoare.

Trezorerie neta

Trezoreria neta reprezinta diferenta dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment.

Titlu de credit

Titlul de credit reprezinta documentul de expresie a relatiilor de credit, respectiv a relatiilor dintre debitori si creditori.

Termen de recuperare a investitiei

Termenul de recuperare a investitiei reprezinta numarul de ani in care investitorul isi recupereaza investitia.

Sustenabilitate

Sustenabilitatea reprezinta proprietatea rezultatelor si efectelor unui proiect de a se mentine intr-o perioada mai lunga de timp, dupa finalizarea proiectului.

Subventie

Subventia reprezinta ajutorul banesc acordat de stat, de o organizatie etc. unei alte organizatii sau persoane.

Statut

Statutul reprezinta documentul constitutiv prin care se stabileste modul de organizare si functionare a unei persoane juridice.

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili reprezinta solicitantii care indeplinesc criteriile minime impuse de finantator (referindu-se, de regula, la forma juridica de organizare, experienta, situatie financiar-contabila etc.).

Solicitant

Solicitantul reprezinta persoana fizica sau juridica care depune, in nume propriu, un proiect in cadrul unei licitatii organizate in vederea acordarii de finantari nerambursabile. In cazul castigarii licitatiei, solicitantul devine beneficiarul finantarii.

Stoc

Stocul reprezinta cantitatea de resurse materiale carora le corespund, din punct de vedere financiar, fonduri banesti imobilizate. Stocurile se exprima fizic si valoric, cu mentiunea ca pot fi exprimate, uneori, si in numar de zile.

Solvabilitate

Solvabilitatea reprezinta gradul in care firma poate face fata obligatiilor de plata. O firma insolvabila nu isi mai poate plati datoriile scadente.

Societate civila

Societatea civila reprezinta cetatenii, asociati sub diferite forme, care au aceleasi interese si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara aceste drepturi si interese. Acest concept are in vedere formele asociative.

Sistem informational

Sistemul informational reprezinta ansamblul organizat de elemente dependente intre ele (metode, persoane, infrastructura tehnica) care permite si asigura realizarea transferului de informatii intre diferite entitati.

Sinergie

Sinergia reprezinta cresterea efectului obtinut prin utilizarea unui ansamblu de resurse peste suma efectelor care pot fi obtinute prin utilizarea separata a fiecarei resurse din cadrul ansamblului.

Scrisoare de garantie bancara

Scrisoarea de garantie bancara reprezinta inscrisul prin care o banca, denumita banca garanta, se angajeaza in mod ferm ca, in cazul in care o anumita firma, denumita debitor, nu isi executa angajamentul asumat prin contract si la care se refera garantia, sa plateasca ea insasi contravaloarea in favoarea unei alte firme, denumita beneficiar.

Scontare

Scontarea reprezinta cumpararea de catre o banca a unor titluri de creanta (cambie, bilet la ordin, warant, conosament) pe termen scurt, inainte ca acestea sa ajunga la scadenta.

Scont

Scontul reprezinta forma de credit acordat de catre o banca posesorului unui titlu de credit (cambie, bilet la ordin); la prezentarea pentru scontare, banca ii achita posesorului contravaloarea inainte de scadenta, percepandu-i un comision (taxa scontului).

Scadenta

Scadenta reprezinta data la care trebuie sa fie efectuata o prestatie, ca de exemplu rambursarea unei datorii.

Scop

Scopul reprezinta situatia dorita, pentru atingerea careia este organizat si implementat un anumit proiect.

S.A.P.A.R.D.

S.A.P.A.R.D. este acronimul pentru Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala.

Risc

Riscul reprezinta situatia nefavorabila (care poate impiedica buna desfasurare a unui proiect) cu o anumita posibilitate de a avea loc.

Revolving

Revolving-ul reprezinta tipul de fond de creditare in care noi credite pot fi acordate pe masura ce sunt returnate cele acordate anterior.

Replicare

Replicarea reprezinta obtinerea de rezultate similare celor obtinute prin derularea unui proiect intr-o alta zona geografica decat zona in care a functionat proiectul respectiv.

Relevanta

Relevanta reprezinta indeplinirea cel putin a unor conditii minime, privind diverse criterii de analiza a proiectelor de finantare.

Registru

Registrul reprezinta condica in care sunt consemnate operatiuni diverse ale unei organizatii (de exemplu, registrele contabile).

Refinantare

Refinantarea reprezinta utilizarea de catre un beneficiar de finantare nerambursabila a fondurilor primite, pentru acordarea, mai departe, de finantare pentru alte organizatii.

Rentabilitate

Rentabilitatea exprima eficienta activitatii firmei, in sensul capacitatii acesteia de a obtine profit din activitatea desfasurata.

Redeventa

Redeventa reprezinta suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri (sisteme de utilitati publice, terenuri, diverse lucrari etc.) sau care au contractat licente prin know-how.

Rata a rentabilitatii financiare

Rata rentabilitatii financiare reprezinta masoara gradul de rentabilitate a investitiei facute de actionari prin cumpararea de actiuni/parti sociale la o firma.

Rata a rentabilitatii economice

Rata rentabilitatii economice reprezinta masoara gradul de rentabilitate a intregului capital investit in firma.

Rata a profitului

Rata profitului arata profitul obtinut la o unitate monetara cifra de vanzari.

Rata a marjei cheltuielilor variabile

Rata marjei cheltuielilor variabile reprezinta diferenta dintre nivelul cheltuielilor totale (100% sau 1) si nivelul cheltuielilor variabile (raportul dintre cheltuielile variabile si cele totale).

Rata a indatorarii

Rata indatorarii reprezinta cat la suta din totalul fondurilor de care dispune firma provine din credite.

Rata de leasing

Rata de leasing reprezinta pe rand: (1) in cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing. Dobanda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii pe piata romaneasca; (2) in cazul leasingului operational, cota de amortizare calculata in conformitate cu actele normative in vigoare si un beneficiu stabilit de […]

Rata de acoperire a dobanzilor

Rata de acoperire a dobanzilor reprezinta masura in care veniturile pot sa scada fara sa apara probleme financiare pentru firma cauzate de incapacitatea acesteia de a-si plati dobanzile anuale.

Rata curenta

Rata curenta reprezinta masura in care drepturile creditorilor pe termen scurt sunt acoperite de valoarea activelor care pot fi transformate, la nevoie, in bani lichizi.

Randament pe actiune

Randamentul pe actiune reprezinta indicatorul al politicii de dividend, care arata rentabilitatea capitalului plasat in actiuni. Este recomandabil ca valoarea lui sa fie cat mai mare.

Raportul periodic al Comisiei Europene asupra progreselor Romaniei

Raportul periodic al Comisiei Europene asupra progreselor Romaniei reprezinta evaluarea facuta de Comisia Europeana, raport la care Romania raspunde printr-o Opinie, urmand discutii cu reprezentantii Comisiei.

Raportare

Raportarea reprezinta activitatea, de regula periodica, de informare privind modul de desfasurare a unui proiect, modul in care sunt indeplinire obiectivele stabilite si propuneri de imbunatatire a functionarii ulterioare a proiectului.

Raport de monitorizare

Raportul de monitorizare reprezinta raportul care prezinta situatia desfasurarii unui proiect in functie de planul de lucru stabilit anterior; deseori, este realizat de un observator extern.

Raport anual

Raportul anual reprezinta documentul cu periodicitate anuala in care este prezentat stadiul de derulare si rezultatele unei activitati sau proiect.

Publicitate

Publicitatea reprezinta difuzarea in public a unor informatii privind o activitate sau proiect.

Provizioane

Provizioanea reprezinta fondurile create pe seama cheltuielilor, destinate acoperirii fluctuatiilor de curs valutar, cresterii de preturi si acoperirii de pierderi si cheltuieli latente pe care evenimentele survenite sau in curs le fac probabile (de exemplu pentru litigii, pentru garantii acordate clientilor etc.). Fiind create prin includerea in cheltuielile exceptionale ale firmei, acestea influenteaza, prin reducere, […]

Prag de rentabilitate

Pragul de rentabilitate reprezinta nivelul productiei sau al vanzarilor unei firme la care cheltuielile totale sunt egale cu incasarile din vanzarea productiei.

Portofoliu de actiuni

Portofoliul de actiuni reprezinta totalitatea titlurilor (actiuni, obligatiuni) pe care un investitor le detine la un moment dat.

Politica de indatorare

Politica de indatorare are in vedere raportul dintre datoriile bancare si fondurile proprii (capital social, rezerve, amortizare, profit net reinvestit). Indatorarea are o influenta pozitiva asupra sporirii averii firmei daca rata rentabilitatii economice este mai mare decat rata dobanzii.

Politica de dividend

Politica de dividend reprezinta optiunea firmei intre distribuirea partiala sau totala a profitului net sub forma de dividende si/sau capitalizarea partiala sau totala a acestuia.

Promovare

Promovarea reprezinta activitatea de sustinere in mod public a unei idei, activitati, proiect.

Proiect de finantare

Proiectul de finantare reprezinta proiectul destinat a fi prezentat unui finantator pentru obtinerea unei finantari.

Proiect

Proiectul reprezinta setul de actiuni executate intr-o perioada de timp, cu momente bine definite de inceput si de sfarsit, cu un scop clar al lucrarilor de efectuat, cu un buget propriu si cu un nivel specificat al rezultatelor de obtinut.

Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana (P.N.A.R.)

Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana (P.N.A.R.) reprezinta complementul Parteneriatului pentru Aderare, in care sunt detaliate etapele prevazute de Guvernul Romaniei in vederea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia comunitara (Programul National de Adoptare a Acquis-ului Comunitar). Incepand cu anul 1999, la acest program este anexat Planul National de Dezvoltare.

Program de finantare

Programul de finantare reprezinta forma de asistenta financiara prin care un finantator acorda fonduri si controleaza modul de utilizare a acestora.

Plan de actiune

Planul de actiune reprezinta suita de activitati ordonate astfel incat sa fie atins un anumit scop.

Plan de productie

Planul de productie are ca principal obiectiv armonizarea prevederilor bugetului vanzarilor cu capacitatea productiva a firmei, in conditiile satisfacerii cat mai complete a prevederilor comerciale si in conditiile utilizarii cat mai depline a capacitatii de productie.

Perioada de credit

Perioada de credit reprezinta intervalul de timp oferit clientilor din momentul vanzarii unui produs pana in momentul platii contravalorii acestuia.

Perioada de conversie a stocurilor

Perioada de conversie a stocurilor reprezinta timpul necesar pentru transformarea materiei prime in produse si apoi pentru vanzarea acestora. Cu cat aceasta perioada este mai mare, cu atat ciclul de conversie a numerarului este mai mare.

Coeficient de capitalizare (PER – Price Earning Ratio)

Coeficientul de capitalizare ( Price Earning Ratio – PER) reprezinta numarul de ani in care cumparatorul unei actiuni recupereaza valoarea de piata a acestei investitii. Este recomandabil ca PER sa fie cat mai mic.

Parteneriat pentru Aderare

Parteneriatul pentru Aderare reprezinta documentul agreat de catre Uniunea Europeana si tara candidata, reprezentand cadrul unic in care sunt prevazute ariile prioritare de dezvoltare si resursele disponibile in cadrul asistentei de pre-aderare.

Parteneriat

Parteneriatulreprezinta asocierea temporara (in proiecte, de regula, fara personalitate juridica) a mai multor persoane juridice sau fizice in vederea desfasurarii anumitor activitati.

Participatie

Participatia reprezinta actiunea sau partea sociala ale unei firme detinute de o alta firma.

Parte sociala

Partea sociala reprezinta titlul de proprietate care reprezinta o fractiune din capitalul unui S.R.L..

Ordin de plata

Ordinul de plata reprezinta dispozitia data bancii de un titular de cont bancar de a i se plati neconditionat detinatorului acestui titlu suma de bani inscrisa pe ordin.

Ordin de compensare

Ordinul de compensare reprezinta documentul justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii. Este emis de Serviciul de compensare al Institutului de Management si Informatica din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor.

O.N.G.

O.N.G. este acronimul pentru Organizatie Ne-Guvernamentala

Obiectiv

Obiectivul reprezinta rezultatul care trebuie obtinut in efortul de atingere a scopului unui proiect.

Obligatiune

Obligatiunea reprezinta titlul de credit care confera cumparatorului un drept de creanta asupra capitalului investit si asupra dobanzii nominale.