Compania noastra este membru corporativ ANEVAR-UNEAR
Promovam standarde de calitate superioara in evaluare
Oferim solutii optimizate de estimare a valorii
Evaluam proprietati imobiliare cu grad ridicat de complexitate
Detinem competenta si expertiza necesare pentru evaluarea activelor specializate
Pentru siguranta clientilor nostri, am incheiat o polita de asigurare profesionala de 1.000.000 EUR
Formam o echipa de oameni tineri, integri, profesionisti, motivati de o gandire pozitiva si de rezultatele obtinute
Pentru a ramane competitivi, am implementat sistemul de management al calitatii ISO 9001:2008
Din grija si respect fata de mediu, emitem rapoarte de evaluare din hartie reciclata imprimata pe ambele fete
Pentru discutii detaliate va invitam sa ne vizitati la sediul nostru

Definitii financiar-contabile

A.N.D.R.

A.N.D.R. este acronimul pentru Agentia Nationala de Dezvoltare Regionala.

Acquis comunitar

Acquis-ul comunitar reprezinta ansamblul reglementarilor legale precum si a politicilor si institutiilor care asigura implementarea si respectarea lor in Uniunea Europeana.

Act aditional

Actul aditional reprezinta conventia incheiata intre doua parti contractante prin care se modifica, se restrange sau se completeaza un contract preexistent.

Act constitutiv

Actul constitutiv reprezinta documentul prin care se stabileste cadrul legal in care va functiona o persoana juridica.

Actiune

Actiunea reprezinta titlul de proprietate care reprezinta o fractiune indivizibila, de valoare egala, din capitalul social al unei societati pe actiuni.

Actiune cheie

Actiunea cheie reprezinta actiunea esentiala pentru atingerea obiectivelor unui proiect.

Actiune nominativa

Actiunea nominativa reprezinta tipul de actiune pe care este inscris numele actionarului si care nu poate fi transmisa altei persoane fara acordul societatii. Actiunea nominativa poate fi platita si in transe. Legea prevede ca actiunile emise de societatile bancare sa fie actiuni nominative.

Activ net contabil

Activul net contabil reprezinta excedentul tuturor bunurilor si creantelor unei intreprinderi asupra tuturor datoriilor acesteia sau totalitatea capitalurilor proprii precum si a rezultatului financiar, net (dupa distribuire).

Activitati eligibile

Activitatile eligibile reprezinta tipurile de activitati pentru care se poate solicita finantare printr-un proiect; lista lor difera functie de finantator si de programul de finantare.

An fiscal

Anul fiscal reprezinta perioada de 12 luni calendaristice consecutive in care se inregistreaza obligatiile fiscale ale unei persoane juridice.

Analiza a trendului

Analiza trendului reprezinta analiza ratelor financiare ale unei firme, pe o perioada de mai multi ani, cu scopul de a scoate la iveala slabiciunile sau, dimpotriva, punctele forte ale firmei.

Anexa la contract

Anexa la contract reprezinta documentul prin care se detaliaza anumite clauze ale unui contract (parametri tehnici sau calitativi, diverse conditii si termene etc.).

Anexe ale proiectului

Anexele proiectului reprezinta documentele care insotesc o cerere de finantare; pot fi anexe obligatorii solicitate expres de finantator (buget, matrice cadru logic, acte constitutive ale solicitantului etc.) sau anexe facultative (care au valoare explicativa si justificativa pentru un proiect, de tipul studiilor de piata, a datelor statistice etc.).

Antet

Antetul reprezinta inscrisul in partea superioara a documentelor de corespondenta ale unei organizatii in care se indica denumirea completa, sigla, adresa, capitalul social, codul comercial, contul bancar (eventual obiectul de activitate etc.).

Anuitate

Anuitatea reprezinta suma de bani, incluzind rambursarile si dobanda pentru un credit, care se plateste periodic (de obicei, anual).

Articol bugetar

Articolul bugetar reprezinta subdiviziunea clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect, in functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.

Audit al proiectului

Auditul proiectului reprezinta activitatea de verificare a documentelor si inregistrarilor contabile realizate in cadrul unui proiect.

Autofinantare

Autofinantarea reprezinta partea din capacitatea de autofinantare ramasa firmei dupa distribuirea dividendelor.

Autoritate de implementare

Autoritatea de implementare reprezinta institutia (publica sau privata) care implementeaza efectiv contractul de finantare incheiat de o anumita autoritate contractanta, asigurand organizarea si desfasurarea in bune conditii a licitatiei de proiecte, a evaluarii proiectelor depuse si a implementarii proiectelor castigatoare.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) reprezinta principala institutie implicata in politica de protectie a consumatorilor din Romania, fiind un organ de specialitate al administratiei publice centrale aflat in subordinea Guvernului Romaniei, care are in subordinea sa oficii judetene, laboratoare si centrul LAREX.

Aval

Avalul reprezinta garantia asumata de catre o persoana cum ca titlul va fi platit la scadenta. Persoana in cauza,care isi asuma obligatia de garantie, se numeste avalist, iar persoana garantata se numeste avalizat.

Avand-cauza

Avandul-cauza reprezinta persoana care nu a participat la incheierea contractului, dar fata de care contractul si-a produs efectele, datorita raportului prin care sunt legate de partile contractante. Deci, avanzii-cauza sunt asimilati atat partilor, deoarece contractul produce efecte fata de ele, cat si tertilor pentru ca nu au participat la incheierea contractului. Cele trei categorii de avanzi-cauza sunt (1) succesorii universali (care dobandesc intregul patrimoniu al partii contractante) si cu titlu universal ai partilor contractante (care dobandesc o fractiune din patrimoniul partii contractante); (2) succesorii cu titlu particular (care dobandesc un drept individual); (3) creditorii chirografari (creditorii lipsiti de garantii reale – gaj, ipoteca – avand numai un drept de gaj general asupra activului patrimonial al debitorului).

Avanport

Avanportul reprezinta zona de scurta stationare a navelor la intrarea intr-un port. Reprezinta, de asemenea, suprafata de apa aflata intre rada si apele interne ale portului. Rolul de avanport poate fi indeplinit de coridoarele naturale sau de gurile unor fluvii.

Avans

Avansul reprezinta prima transa dintr-un imprumut nerambursabil, acordata de obicei inainte de inceperea efectiva a activitatilor proiectului.

Avans contra amanet

Avansul contra amanet reprezinta imprumutul garantat printr-un gaj.

Avans de trezorerie

Avansul de trezorerie reprezinta sumele incredintate unor terti, in vederea efectuarii unor plati in favoarea unitatii si justificarii avansului acordat. Operatiunile cu aceste sume sunt contabilizate in contul 542 “Avansuri de trezorerie”, cont de activ. Se debiteaza cu sumele acordate ca avansuri de trezorerie, si se crediteaza cu sumele justificate (plata unor furnizori, cheltuieli de deplasare etc.). Soldul debitor reflecta sumele acordate ca avansuri de trezorerie.

Avans pe termen fix

Avansul pe termen fix reprezinta imprumutul bancar de o anumita valoare ce trebuie rambursat la o anumita scadenta determinata sau la o denuntare prealabila.

Avans spre decontare

Avansul spre decontare reprezinta suma de bani pe care un salariat o ridica de la casieria unitatii, in scopul efectuarii unor plati (cheltuieli de deplasare, de protocol, diverse taxe etc.).

Avansuri acordate furnizorilor (furnizori-debitori)

Avansurile acordate furnizorilor (furnizori-debitori) reprezinta, in esenta, creante generate de acordarea unor sume de bani furnizorilor, inaintea executiei comenzilor sau contractelor. Aceste avansuri sunt, deci, finantari acordate de catre intreprindere furnizorilor, inainte ca datoria sa existe in mod definitiv.

Avansuri acordate personalului

Avansurile acordate personalului reprezinta sumele de bani acordate angajatilor, care constau in plata salariilor sau a ajutoarelor materiale.

Avansuri aferente imobilizari corporale

Avansurile aferente imobilizari corporale includ imobilizarile in curs de executie (care nu au fost terminate) pentru nevoile proprii efectuate de intreprindere sau de terti, inclusiv sumele de bani achitate in contul activelor corporale.

Avansuri aferente imobilizari necorporale

Avansurile aferente imobilizari necorporale reprezinta activele imobilizate, care nu au fost terminate la sfarsitul exercitiului financiar, inclusiv sumele de bani achitate in contul activelor necorporale.

Avansuri de trezorerie

Avansurile de trezorerie reprezinta sumele virate la banci sau sume in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, persoanelor juridice sau fizice, in vederea efectuarii unor plati in numele intreprinderii.

Avansuri pentru cumparari de stocuri

Avansurile pentru cumparari de stocuri reprezinta sumele de bani platite cu anticipatie furnizorilor, in contul aprovizionarii cu bunuri si servicii.

Avansuri primite de la clienti (clienti-creditori)

Avansurile primite de la clienti (clienti-creditori) reprezinta, in contabilitate, parte a datoriilor ca pasiv bilantier. Reprezinta soldul sumelor incasate de la clienti inainte de efectuarea livrarilor de bunuri, executarilor de lucrari si prestarilor de servicii, in numele acestora.

Avantaje ale leasingului

Avantajele leasingului sunt, pe rand: nu modifica structura financiara a intreprinderii (capacitatea de indatorare) ci numai angajamentele de plata anuale; capitalul propriu ramane neangajat legal, ceea ce lasa posibilitatea unor imprumuturi bancare; leasingul acopera in intregime valoarea bunului inchiriat, in timp ce imprumutul bancarnu acopera doar 50-60% din valoarea obiectivului, restul fiind acoperit din fondurile intreprinderii; permite accelerarea dezvoltarii fara a pune in pericol autonomia financiara aintreprinderii; pe plan fiscal, chiriile platite micsoreaza baza impozabila.

Avantaje oferite de autofinantare

Avantajele oferite de autofinantare sunt, pe rand: ca este un mijloc sigur de finantare, o sursa independenta si stabila de fonduri; autonomia financiara asigurata prin autofinantare permite intreprinderii independenta de gestionare fata de organismele financiare si de credit; asigura intreprinderii un mare grad de libertate privind dezvoltarea investitiilor, cu conditia realizarii unor investitii utile, profitabile; permite franarea indatorarii si implicit reducerea cheltuielilor financiare; permite masurarea randamentului capitalurilor proprii, respectiv a rentabilitatii financiare (autofinantarea neta/capitalul propriu); reprezinta factorul hotarator in asigurarea accesului pe piata de capital si atragerea de noi capitaluri din afara intreprinderii.

Avarie comuna

Avaria comuna reprezinta avaria in care paguba rezulta dintr-o actiune intreprinsa constient de comandantul navei, cu buna intentie, sacrificiul fiind necesar pentru salvarea navei si marfii iar actiunea are loc in situatii fortuite de exceptie.

Aviz

Avizul reprezinta atat (1) documentul prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial, cat si (2) un punct de vedere, un comunicat in scris de catre un organ competent, asupra unor probleme aflate in dezbatere cu privire la care, potrivit legii, a fost consultat sau i s-a cerut acordul de catre un alt organ; rezolutie a unei autoritati competente.

Aviz de debit

Avizul de debit reprezinta documentul care indica trecerea unui inscris in debitul unui cont.

Aviz de incasare

Avizul de incasare reprezinta documentul in baza caruia furnizorul (creditorul) solicita bancii sa debiteze cu suma lui contul cumparatorului (debitorului) pe baza acceptului scris al debitorului care are cont deschis la banca sau la serviciul de cecuri si viramente postale. Se utilizeaza de catre banci pentru debitarea conturilor clientilor lor cu acele sume pe care le datoreaza bugetului de stat.

Aviz de insotire a marfurilor

Avizul de insotire a marfurilor este documentul care insoteste marfurile pe timpul transportului, daca factura de livrare este intocmita ulterior.

Avulsiune

Avulsiunea este, din punctul de vedere al dreptului civil, o accesiune imobiliara naturala. AZn reglementata din art. 498, Cod Civil, prin avulsiune, se A?nE?elege detaE?area brusca a unei bucati de pamant, datorita actiunii apelor curgatoare si alipirea ei la un teren riveran, care este proprietatea unei alte persoane. Potrivit legii, respectiva bucata de pamant devine proprietatea proprietarului fondului la care s-a produs alipirea. Totusi, fostul proprietar poate sa o revendice in termen de un an.

Banca corespondenta

Banca corespondenta reprezinta banca cu acces direct la reteaua interbancara internationala si care mijloceste transferurile internationale de fonduri pe care o alta banca nu le poate realiza in mod direct.

Barter

Barter-ul reprezinta modalitatea de compensare a datoriilor dintre doua sau mai multe firme, prin care firmele nu mai sunt obligate sa-si achite datoriile in devize, ci le sting prin anularea datoriilor unele fata de altele.

Beneficiari

Beneficiarii reprezinta persoanele (fizice sau juridice) in folosul carora se produce schimbarea urmarita de proiect.

Bilant

Bilantul reprezinta documentul de sinteza contabila in care se infatiseaza patrimoniul economic si juridic al unei organizatii la un moment dat. Se realizeaza obligatoriu periodic, conform legii, precum si ori de cate ori este considerat necesar.

Bilet la ordin

Biletul la ordin reprezinta instrumentul de credit prin care emitentul isi ia angajamentul de a plati, la o anumita data, o suma determinata beneficiarului sau celui care este posesorul legitim al titlului.

Bonitate

Bonitatea reprezinta capacitatea unei firme de http://pokerteria.net/ a-si rambursa creditele contractate.

Buget

Bugetul reprezinta peviziunea cifrica a resurselor disponibile si a cheltuielilor aferente, corelata cu repartizarea de responsabilitati pentru realizarea obiectivelor firmei in conditii de rentabilitate.

Cambie

Cambia (trata) reprezinta titlul de credit si de plata care reprezinta ordinul dat de o persoana numita tragator, catre o alta persoana numita tras, de a plati o anumita suma, la scadenta si locul mentionat in titlul insusi, unei a treia persoane, numita beneficiar.

Capacitate de autofinantare

Capacitatea de autofinantare reprezinta indicatorul care reflecta potentialul financiar al firmei de a-si remunera capitalurile proprii si de a-si autofinanta politica de investitii.

Capacitate manageriala

Capacitatea manageriala reprezinta capacitatea de a planifica, organiza, desfasura si controla anumite activitati.

Capital permanent

Capitalul permanent reprezinta capitalul propriu si datoriile pe termen mediu si lung.

Capital propriu

Capitalul propriu include capitalul social, rezervele, amortizarea, provizioanele reglementate, profitul net reinvestit.

Capitalizare de piata a firmei

Capitalizarea de piata a firmei reprezinta valoarea de piata a intregului pachet de actiuni ale unei firme.

Cec

Cecul reprezinta instrumentul de plata prin care se da o instructiune scrisa unei banci de a plati cuiva valoarea mentionata in acea instructiune.

Cerere de finantare

Cererea de finantare reprezinta documentul prin care este solicitat sprijinul unui finantator pentru acoperirea costurilor de functionare ale unui proiect; in acest scop, in cadrul cererii este prezentat detaliat proiectul, este argumentata necesitatea lui si sunt prezentate avantajele sale.

Cheltuieli exceptionale

Cheltuielile exceptionale reprezinta cheltuielile care nu pot fi previzionate si nici planificate (amenzi, penalitati etc.).

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare reprezinta sumele platite actionarilor si asociatilor (dividendele), detinatorilor de obligatiuni emise de firma (dobanzile) si bancilor (comisioanele si dobanzile la credite).

Cheltuieli fixe

Cheltuielile fixe reprezinta cheltuielile care raman aceleasi odata cu modificarea in limite rezonabile (+/a?? 50%) a productiei (cheltuielile cu salariile personalului TESA, telefoanele, posta, publicitatea etc.). Cheltuielile fixe sunt variabile pe unitatea de produs (valoarea lor totala fiind constanta, inseamna ca valoarea pe unitatea de produs scade/creste odata cu cresterea/scaderea volumului productiei).

Cheltuieli variabile

Cheltuielile variabile reprezinta cheltuielile aflate in directa corelatie cu modificarea volumului productiei (cheltuielile cu materiile prime, materialele, utilitatile, salariile personalului direct productiv etc.). Cheltuielile variabile sunt constante pe unitatea de produs.

Ciclu de conversie a numerarului

Ciclul de conversie a numerarului reprezinta timpul necesar pentru ca toate cheltuielile efectuate pentru obtinerea unui produs sa fie recuperate, tot sub forma de numerar, prin vanzarea produsului. Cu cat este mai mare aceasta perioada, cu atat mai mare este pericolul lipsei de fonduri pentru desfasurarea normala a activitatii.

Ciclu proiectului

Ciclul proiectului reprezinta procesul care cuprinde diferitele tipuri de activitati care au loc la momente diferite in timpul executarii proiectului.

Cliring

Cliring-ul reprezinta modalitatea de compensare la nivel guvernamental a datoriilor dintre doua tari, prin cumularea creantelor fiecarei tari fata de cealalta si compensarea lor, urmand ca plata soldului sa se faca in devize.

Coeficient de capitalizare (PER – Price Earning Ratio)

Coeficientul de capitalizare ( Price Earning Ratio – PER) reprezinta numarul de ani in care cumparatorul unei actiuni recupereaza valoarea de piata a acestei investitii. Este recomandabil ca PER sa fie cat mai mic.

Cofinantare

Cofinantarea reprezinta partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare (finantator, respectiv solicitant si parteneri), in cazul unui contract de finantare nerambursabila.

Comodat

Comodatul reprezinta primirea unui bun in folosinta, cu obligatia de a-l inapoia la momentul stabilit in aceeasi stare in care a fost primit.

Compensare (Compensatie)

Compensarea (Compensatia) reprezinta stingerea obligatiilor de plata reciproce intre doua sau mai multe firme, pana la concurenta obligatiei celei mai mici.

Conditii de eligibilitate

Conditiile de eligibilitate reprezinta conditiile obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana juridica, grup de persoane fizice sau persoana fizica individuala pentru a avea dreptul de a participa la o licitatie de proiecte de finantare.

Continuitate a proiectului

Continuitatea proiectului reprezinta continuarea activitatilor esentiale ale unui proiect, chiar la scara mai redusa, dupa incetarea finantarii nerambursabile, astfel incat grupurile tinta sa obtina in continuare beneficii.

Contract de gaj

Contractul de gaj reprezinta contractul prin care cel care garanteaza transmite bunul celui caruia se garanteaza, dar fara a transmite si dreptul de proprietate; acesta va fi transmis doar in cazul in care este necesara executarea garantiei (a gajului).

Contractare

Contractarea reprezinta procesul de semnare si derulare a unui contract de finantare intre finantator si beneficiar (castigatorul unei licitatii de proiecte de finantare).

Contributie in natura

Contributia in natura reprezinta cladirile, echipamentele, munca voluntara, alte bunuri sau servicii apartinand solicitantilor de finantari nerambursabile sau partenerilor acestora din proiectele depuse.

Control financiar

Controlul financiar reprezinta ansamblul proceselor prin care performantele financiare ale firmei sunt masurate si comparate cu obiectivele stabilite initial prin lucrarile de previziune; masurarea si compararea au drept scop eliminarea deficientelor constatate si integrarea abaterilor pozitive.

Cost direct

Costul direct reprezinta costul legat direct numai de o anumita activitate sau proiect (salariile persoanelor care desfasoara activitatea respectiva etc.).

Cost indirect

Costul indirect reprezinta costul legat de functionarea de ansamblu a unei organizatii care desfasoara mai multe activitati (cheltuielile de asigurare a sediului organizatiei etc.).

Costuri eligibile

Costurile eligibile reprezinta cheltuielile acceptate in cadrul bugetului unui anumit proiect; lista lor difera functie de finantator si de programul de finantare.

Costuri neeligibile

Costurile neeligibile reprezinta cheltuielile care nu sunt acceptate in cadrul bugetului unui anumit proiect; lista lor difera functie de finantator si de programul de finantare.

Credit-scoring

Credit-scoring-ulreprezinta notatia prin care banca evalueaza performantele economice ale firmei solicitante in vederea acordarii creditului.

Creditare a unui cont bancar

Creditarea unui cont bancar reprezinta operatia prin care creste valoare disponibilului dintr-un cont bancar.

Cuantificare a rezultatelor

Cuantificarea rezultatelor reprezinta stabilirea unor valori numerice pentru rezultatele unui proiect.

Data limita

Data limita reprezinta rata pana la care pot fi depuse si inregistrate in evidentele organizatorului licitatiei proiecte pentru care se solicita finantare nerambursabila. De regula, aceasta data se refera la momentul cand este primit un proiect de organizatorul licitatiei, nu la momentul expedierii lui catre organizator (prin posta, curier etc.). Proiectele ajunse dupa aceasta data sunt primite si inregistrate, dar sunt declarate necastigatoare si nu participa la licitatie.

Debitare a unui cont bancar

Debitarea unui cont bancar reprezinta operatia prin care scade valoarea disponibilului dintr-un cont bancar.

Decont

Decontul reprezinta document prin care o persoana justifica o anumita cheltuiala catre o persoana juridica.

Decontare

Decontarea reprezinta pe rand: (1) Operatiune contabila prin care se inregistreaza in evidentele contabile ale unei persoane juridice folosirea unei sume de bani primite. (2) Operatie care consta in realizarea de plati si, respectiv, de incasari, astfel incat are loc lichidarea unor obligatii de plata.

Delegat

Delegatul reprezinta persoana imputernicita sa actioneze in numele unei persoane juridice pe un timp determinat, pentru a indeplini anumite servicii.

Delegatie

Delegatia reprezinta documentul prin care o persoana isi exercita anumite atributii acordate si prin care se atesta indeplinirea misiunii.

Discount

Discount-ul reprezinta procent a?? din valoarea nominala a unui bun vandut a?? cu care se micsoreaza valoarea efectiva de platit de catre cumparator.

Dividend

Dividendul reprezinta cota-parte din profitul net obtinut de firma, platita periodic fiecarui actionar, proportional cu cota acestuia de participare la capitalul social.

Dobanda

Dobanda reprezinta pe rand: (1) remuneratie a capitalurilor puse la dispozitia firmei de catre banca; (2) remunerarea primita pentru depozitele bancare ale firmei.

Durabilitate a proiectului

Durabilitatea proiectului reprezinta continuarea activitatilor esentiale ale unui proiect, chiar la scara mai redusa, dupa incetarea finantarii nerambursabile, astfel incat grupurile tinta sa obtina in continuare beneficii (sens sinonim “continuitatea proiectului”).

Durata medie de incasare a clientilor (perioada medie de colectare)

Durata medie de incasare a clientilor (perioada medie de colectare) reprezinta numarul de zile scurse intre momentul vanzarii si momentul primirii efective a banilor aferenti acesteia.

Efect de levier financiar

Efectul de levier financiar reprezinta modalitatea de masurare a capacitatii firmei de a investi capitalul imprumutat la o rata superioara ratei dobanzii.

Efecte multiplicatoare

Efectele multiplicatoare constituie posibilitatile de replicare si extindere a rezultatelor unui proiect.

Eligibilitate a proiectului

Eligibilitatea proiectului reprezinta conditiile obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca un proiect pentru a avea dreptul de a participa la o licitatie in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile.

Excedent brut de exploatare

Excedentul brut de exploatare reprezinta diferenta dintre valoarea adaugata, pe de o parte, si impozitele, taxele si cheltuielile de personal, pe de alta parte.

Expert

Expertul reprezinta persoana fizica sau juridica care are cunostinte si experienta importanta intr-un anumit domeniu.

Expertiza manageriala

Expertiza manageriala reprezinta cunoasterea extinsa si aprofundata a unor probleme din domeniul managementului.

Expertiza tehnica

Expertiza tehnica reprezinta cunoastere extinsa si aprofundata a unor probleme cu caracter tehnic.