Dictionar evaluare - Definitii asigurari

Antreprenor

Antreprenorul este persoana care, prin eforturi sistematice, initiativa, asumare de riscuri si mijloace adecvate, valorifica oportunitatile pentru crearea de valoare si pentru crestere, satisfacand nevoile prin inovare si unicitate, indiferent de resursele controlate la un moment dat.

Carte funciara

Cartea funciara este un inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se intocmeste si se […]

Antecontract

Antecontractul reprezinta conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, […]

Afacere

Afacerea reprezinta activitatea (comerciala sau industriala) mentionata in polita care include raspunderea civila ce decurge din dreptul de proprietate sau folosinta asupra localului in care este desfasurata.

Antiselectie a riscurilor

Antiselectia riscurilor descrie faptul ca un posesor de risc crescut va ceda cu certitudine riscul in asigurare, comparativ cu un posesor normal de risc. Pentru combatere, asiguratorii, stabilesc de regula tarifele avind in vedere riscurile crescute sau practicind selectia de grup (grupe de asigurati cu tarife diferite in functie directa de riscurile prezentate).

Actuar

Actuarul este expertul analist (de regula matematician statistician), in analiza, evaluarea si previzionarea pietei de asigurari a carui activitate este focusata in stabilirea cotelor de prime, tarifelor, strategiilor de piata, marketing al asigurarilor precum si politicilor financiar-investitionale.

Actionar semnificativ

Actionarul semnificativeste persoana fizica sau juridica care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane fizice sau juridice, actionand in mod concertat, exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, fie ar reprezenta cel putin 5 % din capitalul social al societatii de asigurari, fie i-ar conferi cel putin 5 % din […]

Acreditiv

Acreditivul este suma de bani special rezervata, la cererea si pe seama unui cumparator, la o unitate bancara care il deserveste pe acesta, pentru ca unui anumit furnizor sa i se poata face garantat plata, in momentul in care dovedeste expedierea sau predarea marfurilor, in conditiile stabilite in prealabil prin contract.

Acoperire

Acoperirea reprezinta protectia oferita de un asigurator prin asigurare.

Valoare de asigurare

Valoarea de asigurare reprezinta valoarea proprietatii data de unele definitii continute intr-o polita sau contract de asigurare.

Valoare de despagubire

Valoarea de despagubire reprezinta costul necesar pentru inlocuirea, repararea sau reconstituirea proprietatii asigurate, intr-o conditie foarte asemanatoare, dar nu mai buna sau mai cuprinzatoare, in comparatie cu conditia sa la momentul in care a avut loc distrugerea, luand in consideratie vechimea, conditia, si durata de viata utila ramasa.